Få arbetslösa fick plats i Kulturarvslyftet

ARBETSFÖRMEDLINGEN2015-06-02
448 personer deltog i Kulturarvslyftet, en arbetsmarknadssatsning åren 2012-2014. Det är långt färre än regeringens uppsatta mål om 4 400 platser.

Kulturarvslyftet infördes 1 januari 2012. Regeringen avsatte 800 miljoner kronor till satsningen varav 270 miljoner kronor skulle gå till handledarnas löner.

Målgruppen var personer med svag förankring på arbetsmarknaden, exempelvis utförsäkrade med funktionsnedsättning som gått programmet arbetslivsintroduktion. 

Regeringen bedömde att 4 400 platser skulle kunna ordnas under perioden. Arbetsförmedlingen, som fått uppdraget tillsammans med Riksantikvarieämbetet, skrev dock ned prognosen efter en trög start.

Totalt fick 448 personer en utvecklingsanställning inom Kulturarvslyftet, konstaterar Arbetsförmedlingen i en rapport. Av dem var 283 kvinnor och 165 män. Två tredjedelar av dem hade deltagit i programmet arbetslivsintroduktion före starten. 38 procent av deltagarna hade någon form av anställning 90 dagar efter att de slutat inom satsningen. De allra flesta av dessa hade en anställning med någon form av stöd.

Anledningen till att så få fick plats inom Kulturarvslyftet är att förutsättningarna för att nå målet inte var optimala, skriver Arbetsförmedlingen i rapporten. Flera av de potentiella anordnarna har uppgett att de inte har haft ekonomiska förutsättningar att delta eller att de har haft svårt att ta ett arbetsgivaransvar. Arbetsförmedlingen konstaterar också att Kulturarvslyftets dubbla syften, rehabilitering och bevarande av kulturarv, gett vissa anordnare fel förväntningar på vilken sorts kompetens och arbetsförmåga som målgruppen haft.

Trots det anser myndigheten att det är positivt att de flesta av deltagarna har kommit närmare arbetsmarknaden efter en lång historia av ohälsa och svag förankring på arbetsmarknaden.

 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.