Du bestämmer 14 september

LEDARE2014-08-26
Valet innebär en möjlighet att uppmärksamma de frågor som är viktiga för anställda i den statliga sektorn. Politiker i alla partier gör klokt i att lyssna.

Ett val innebär en möjlighet att påverka. Som väljare får du chansen att stödja de politiker du vill ge makt över Sveriges framtid. Din röst har stor betydelse.

Men i valrörelsen finns dessutom ovanligt goda förutsättningar att föra samtal med politikerna, uppmärksamma dem på problem och kräva besked om deras planer för framtiden.

Med sin djupa kunskap om statliga verksamheter kan ST på detta sätt diskutera de frågor som är viktiga för förbundets medlemmar och för samhället. Förhoppningsvis kan det lägga grunden för en bättre politik under nästa mandatperiod – oavsett vilken färg regeringen får.

Arbetslösheten är en av valets viktigaste frågor. Som det största facket inom Arbetsförmedlingen har ST god insikt i hur myndigheten bäst kan hjälpa människor att få jobb och arbetsgivare att hitta kompetenta medarbetare. En angelägen åtgärd är att ge fler arbetslösa möjlighet till kompletterande utbildningar, men ST pekar även på vikten av att begränsa detaljstyrningen av arbetsförmedlarna och ge dem utrymme att fokusera på sitt kärnuppdrag – kontakter med arbetsgivare och arbetssökande.

ST driver också krav som syftar till att skapa bättre förutsättningar för alla myndigheter att utföra sina uppdrag. Sverige har en tradition av rättssäker och kompetent statsförvaltning som finns nära medborgarna och har deras förtroende. Det är en tillgång som kan bidra till tillväxt och trygghet. STs krav handlar om att förvalta dessa värden.

All myndighetsutövning måste ske på ett öppet och korrekt sätt. När privata utförare ges en viktig roll i beslutsprocesserna – vilket blir allt vanligare – minskar kontrollen, insynen och möjligheten att utkräva ansvar. Därför måste myndighetsutövning på entreprenad begränsas. Dessutom är det nödvändigt att utöka offentlighetsprincipen och meddelarfriheten så att anställda i statliga bolag och företag som utför arbete på myndigheters uppdrag omfattas av samma regler.

När den offentliga sektorn upphandlar tjänster måste det också bli möjligt att ställa sociala krav så att inte prispressen leder till att företag tvingas konkurrera om kontrakten med sämre villkor.

De anställda i offentliga verksamheter måste ha trygga jobb och en god arbetsmiljö för att kunna göra ett bra arbete. Det behövs krafttag för att minska visstidsanställningar och omvandla dold övertid till nya tjänster. Beslutsfattarna måste också ta hot och våld mot statstjänstemän på större allvar.

Allt detta är krav som ST lyft fram inför valet. ST är parti­politiskt obundet och stöder inte något parti, men arbetar på detta sätt för att frågor som berör dig som anställd ska uppmärksammas av de politiska partierna.

Men vilka partier som ska sitta vid makten de kommande fyra åren och vilken politik som ska föras avgör du och de andra väljarna. Du måste ta ställning till vilka frågor som är viktigast för just dig och vilka politiker du har förtroende för. Det är ett val värt att ta på stort allvar. Använd din röst söndagen den 14 september.

Alexander Armiento, chefredaktör

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

ÄMNEN:

Val 2014
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.