Vägen till en bättre Arbetsförmedling

LEDARE2013-09-10
För att lyckas med sitt svåra uppdrag måste Arbetsförmedlingens nya generaldirektör skapa tillit bland medarbetarna – och bättre förutsättningar för dem att kunna göra sitt jobb.

De senaste åren har vi fått läsa många svarta rubriker som handlat om Arbetsförmedlingen. Några har berättat om klena resultat. Andra om missnöjda och rädda medarbetare. Åter andra om missförhållanden inom företag som utfört uppdrag åt myndigheten – problem som inte upptäckts, eller bara negligerats.

Ett tungt ansvar vilar på de politiker som gjort det svårt för myndigheten att göra ett bra jobb. Som detaljreglerat arbetsförmedlarnas uppdrag på ett sätt som inte främjar effektivitet och utveckling. Som krävt att privata utförare ska få allt större utrymme trots att deras resultat inte imponerat. Som kommit med nya uppdrag utan att låta dem följas av tillräckliga resurser.

Men alla Arbetsförmedlingens problem kan inte skyllas på den politiska styrningen. Däremot borde larmrapporterna om lågt i tak och utbrett missnöje fått regeringen att agera tidigare. När styrelsen till sist sade ifrån, ledde det till att Angeles Bermudez-Svankvist tvingades lämna sin post. Det var ett logiskt beslut – situationen på myndigheten är ytterst generaldirektörens ansvar.

Men det är inget lätt jobb som nu blivit ledigt. Arbetsförmedlingens verksamhet har alltid varit föremål för granskning och debatt. Det är inte konstigt. Det är en institution med en central roll för att förverkliga politikernas ambitioner att sätta fler människor i arbete. Det är också en av våra största myndigheter, med 13 000 anställda som har rätt att ställa höga krav på sin högsta chef.

Det finns inget enkelt recept för att lyckas med det tuffa uppdraget. Men arbetet måste börja med att på nytt bygga upp förtroende och tillit bland medarbetarna. Och det kan bara ske genom att skicka tydliga och konsekventa signaler om att debatt och kritik är nyttig och välkommen. Alla anställda behöver känna sig trygga nog att framföra sina åsikter, så att de vågar och vill bidra till att utveckla verksamheten.

Det är också viktigt att skapa en bra arbetsmiljö, där alla har förutsättningar att göra ett gott arbete. Ledningen måste lyssna till medarbetarna, prioritera bland uppgifterna och utveckla stödfunktionerna. Men också ha modet att gente­mot myndighetens uppdragsgivare tala klarspråk om hur lagstiftning och resurser påverkar möjligheten att nå de resultat som önskas.

Det krävs dessutom att Arbetsförmedlingen bygger upp rutiner som kan säkerställa kvaliteten i de tjänster man upphandlar. Annars kan nya avslöjanden om tvivelaktiga leveran­törer fortsätta att urholka förtroendet för myndigheten.

Alla chefer behöver ha ett gott samarbete med fack och anställda för att nå framgång. STs företrädare inom Arbetsförmedlingen har arbetat hårt för att medarbetarnas kompetens och förmåga bättre ska tas tillvara. De känner myndigheten och dess utmaningar väl. Om Arbetsförmedlingens nya generaldirektör drar nytta av deras och alla andra anställdas engagemang kommer chansen att lyckas med uppdraget att vara betydligt större. 


Alexander Armiento,
chefredaktör

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.