Bred översyn av Arbetsförmedlingen

ARBETSFÖRMEDLINGEN2013-09-18

Regeringen kommer att tillsätta en utredning om Arbetsförmedlingen eftersom matchningen inte fungerar tillräckligt bra. Inom ST välkomnas en sådan utredning.

Regeringen kommer att göra vad man kallar en ”bred översyn” av Arbetsförmedlingen. Det är en långsiktig utredning. Regeringen anser att det finns tecken på att Arbetsförmedlingens matchning av jobbsökande till lediga jobb försämrats, tecken som måste tas på allvar.

Det är Arbetsförmedlingens alla nya uppdrag de senaste åren, beordrade av regeringen, som orsakat bristen på fokus, anser Lars-Erik Backström, ordförande för ST inom myndigheten.

– Regeringen har sagt att vi ska prioritera dem som står längst från arbetsmarknaden och de är inte så enkla att matcha. Däremot har vi inget tydligt prioriterat uppdrag att arbeta gentemot företagen, vilket är det vikigaste om man ska lyckas med matchningen.

ST inom Arbetsförmedlingen välkomnar en bred översyn.

– Det är en bra idé, men det är viktigt att man då samlar så mycket expertis som möjligt och att vi i facket får lämna våra synpunkter, säger Lars-Erik Backström.

Helst bör det vara en parlamentarisk utredning och inte en enmansutredning, resonerar han.

– ”Bred” kan betyda att utredningen blir brett sammansatt, men det kan också betyda att utredningen får i uppdrag att titta på alla frågor, säger Lars-Erik Backström.
Regeringen ska återkomma med direktiv till utredningen.

Nästa år får Arbetsförmedlingen drygt 7,1 miljarder kronor i förvaltningsanslag, enligt regeringens budgetproposition. De nästföljande tre åren kan Arbetsförmedlingen dock räkna med ungefär 400 miljoner kronor mindre i förvaltningsanslag per år, rejält under sju miljarder kronor. Regeringens förslag bygger på arbetslöshetsprognoser.

– Man bedömer att arbetsmarknaden ska bli bättre. Vår bemanning kommer att minska, säger Lars-Erik Backström.

Det märks redan nu.

– Visstider blir inte förlängda och myndigheten återbesätter inte alla pensionsavgångar heller, säger han.

Men några uppsägningar ska det inte behöva bli, enligt vad Lars-Erik Backström fått veta, eftersom Arbetsförmedlingen har ganska många pensionsavgångar de närmsta åren.

– Däremot kan det bli omflyttningar av tillsvidareanställd personal, säger han.

Just nu är det många medlemmar som känner oro inför framtiden.

– Dels har vi inte klart med permanent generaldirektör, dels är det ny arbetsmarknadsminister och så är det val om ett år. Det är lite svajigt.

Budgetpropositionen innehåller permanenta anslagshöjningar inom sysselsättningsfasen som Arbetsförmedlingen förväntas använda. Hur det ska gå till är än så länge oklart, enligt Lars-Erik Backström

– Det är viktigt att det finns tillräckligt med personal så att man kan jobba med de där pengarna. Det måste finnas en koppling till arbetsbelastning och personalresurser och det har inte alltid stämt överrens förut, säger han.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsmarknad
Inlagt av sam (ej verifierad) mån, 09/23/2013 - 16:51
Det är lätt att lasta över ansvar och kasta skit på alla i förmedlarkollektivet som sliter blod för att försöka levererera denna sjukt snevridna politik som är idag. Arbetsmarknadsdepartementet är så verklighetsfrånvända från hur det egentligen ser ut på dagens arbetsmarknad. Vore bättre om nötterna som styr kommer ner till oss på golvet och faktiskt SER vad som sker. Bred översyn? HA ingenting kommer att förändras samma gammla vals.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.