Service måste få kosta

LEDARE2011-03-01
Försäkringskassans besparingskrav leder till sämre service för medborgarna och hotar de anställdas hälsa. Regeringspartierna bör påminna sig om att kvalitet kräver rimliga resurser.

Kraftigt försämrad service och förlorade arbetstillfällen runt om i landet. Det blir resultatet när Försäkringskassan ska genomföra besparingar på 600 miljoner kronor.

Myndighetens handlingsplan innebär att alla lokala kontor läggs ned. Men det är inte den enda nedskärning som blir nödvändig. Drastiska åtgärder väntar på den redan hårt prövade myndigheten. Personalstyrkan måste minska med omkring 1 000 personer.

Nedskärningarna sker mot bakgrund av ett antal märkliga turer fram och till­baka under de senaste åren, där regeringen gett Försäkringskassan stora besparingskrav, för att sedan, när situationen blivit akut, bevilja »extra anslag« – som snart försvinner igen. Det är knappast ett rationellt sätt att hantera en viktig myndighet. Och det underlättar definitivt inte planeringen av verksamheten.

Nu får Försäkringskassan inte den tid som skulle behövas för att kunna pröva vägen med ökad självbetjäning, något som generaldirektör Adriana Lender med rätta beklagat. Det är nödvändigt att börja spara omedelbart.

Den minskade budgeten innebär att många anställda nu riskerar att förlora sina jobb, trots att de utför viktiga arbetsuppgifter. Samtidigt ökar pressen på dem som blir kvar. En majoritet av de anställda upplever redan stark tidspress, och det är inte länge sedan som Försäkringskassan fick hård kritik av Arbetsmiljöverket. Nya personalminskningar riskerar att hota de anställdas hälsa.

Det är också problematiskt att en redan kritiserad myndighet nu tvingas dra in alla möjligheter att möta medborgarna ansikte mot ansikte. Det blir inte längre möjligt att gå till ett kontor och få svar på frågor eller få hjälp med att fylla i blanketter.

Förändringen riskerar att drabba redan svaga grupper. För även om utvecklingen går mot att alltmer stöd och information kan lämnas på internet är det inte alla som har möjlighet att använda en sådan kanal. Och när ärendet är särskilt besvärligt eller känsligt föredrar säkerligen de flesta ett personligt möte.

»I dag känner jag faktiskt oro för den lilla människan«, säger en anställd på ett av servicekontoren till ST Press. Det är lätt att instämma. För det faller på sin egen orimlighet att Försäkringskassan skulle kunna göra sig av med 1 000 anställda utan att det går ut över kvaliteten i verksamheten.

Statens anställda gör ett viktigt arbete. Servicen till medborgarna behöver försvaras. Den måste få kosta pengar.

Det är ett resonemang som inte varit främmande för regeringen då det handlar om andra verksamheter.

När Regeringskansliet tvingades till nedskärningar sedan oppositionen drivit igenom en besparing i riksdagen konstaterade företrädare för regeringspartierna – bland annat på debattsidorna i ST Press – att den statliga förvaltningen behöver tillräckliga resurser för att kunna ge god service, och att en omfattande besparing går ut över medborgarna och de anställda.

Det är helt riktigt. Och det gäller även den myndighet som har det ansvarsfulla uppdraget att hantera och upprätthålla förtroendet för vårt socialförsäkringssystem.

Alexander Armiento, chefredaktör

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.