Bra arbetsmiljö krävs för ett gott mottagande

LEDARE2015-09-15
Det är glädjande att så många vill hjälpa männi­skor i behov av skydd. För att flykting­mottagandet ska fungera väl måste också Migrations­verkets personal ges förutsättningar att göra ett bra jobb.

De som tvingas fly undan krig och förföljelse har rätt till skydd. I dagens värld är de tyvärr många – enbart inbördeskriget i Syrien har drivit flera miljoner människor på flykt. De allra flesta av dem finns inom landets gränser och i de närmaste grannländerna, men flyktingströmmen når också Europa och Sverige.

Många vill nu hjälpa till. Frivilliga krafter engagerar sig i mottagandet av asylsökande. Människor deltar i upprop och demonstrationer till stöd för att rädda liv och för att ge asyl till dem som har rätt till det. Hjälporganisationer noterar insamlings­rekord. 

Att så många i behov av skydd kommer till Sverige just nu sätter emellertid en press på våra institutioner. När vi nås av berättelser om hur barn och vuxna riskerar livet längs osäkra flyktvägar från ett skräckinjagande våld, kan svenska stats­tjänste­mäns arbetsmiljö tyckas vara av underordnat intresse. Men just i ett sådant läge behöver vi kompetenta yrkes­människor som kan hantera situationen och har möjlighet att göra ett bra jobb. Bara med en väl fungerande, professionell handläggning kan Sverige uppfylla högt ställda krav på en snabb och rättssäker asylprocess.

Därför är det ett stort problem att medarbetare på Migrations­verket, som Publikt kan berätta om i detta nummer, larmar om ohållbara arbetsvillkor. I en skrivelse från ett av huvudskyddsombuden berättar anställda vid asylprövningen i Norrköping om en kaotisk och förvirrad situation, med bristande kommunikation och planering. Anställda blir sjuka av stress.

Den arbetsbelastning som det stora antalet flyktingar innebär för Migrationsverket måste mötas av en satsning på verksam­heten. Långsiktigt behövs fler anställda, men det har begränsad effekt på de akuta problemen – de ofta svåra arbetsuppgifterna kräver utbildning och erfarenhet. Därför fordras också insatser som kan skapa en bättre arbetsmiljö och ge med­arbetare med många år i yrket möjlighet att fortsätta arbeta på villkor som fungerar. 

Det är glädjande att så många nu vill hjälpa människor i en svår situation. Engagemanget är stort och både privatpersoner och organisationer bidrar. I dagarna har ST, liksom många andra fackliga organisationer, skänkt pengar till arbetet med att skydda och hjälpa människor på flykt. Förbundet uppmanar också medlemmar att engagera sig i frivilliginsatser, exempelvis som faddrar för nyanlända.

Den breda uppslutningen kan bidra till att Sverige förmår att ta väl hand om de flyktingar som nu kommer. Men det krävs också en väl fungerande statsförvaltning som klarar de grundläggande uppgifter som vilar på det allmänna. Bara då kan vi på bästa sätt ge skydd till dem som behöver det.

Alexander Armiento, chefredaktör

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.