För ett hållbart arbetsliv och för demokratin

LEDARE2016-05-03
Som organisation bygger ST på idén att männi­skor blir starka tillsammans. På kongressen i slutet av maj kan grunden läggas för att göra förbundet ännu starkare under de kommande åren.

Tillsammans bygger vi ett hållbart arbetsliv och ett demo­kratiskt samhälle. Så lyder det förslag till vision för ST som förbundsstyrelsen lägger fram inför kongressen 24–26 maj.

Det är en mening värd att reflektera över. Fackets grundidé är att sluta sig samman för att med gemensam styrka förbättra arbetslivets villkor för alla.

För ett fackförbund som organiserar dem som arbetar på statligt uppdrag, med våra gemensamma angelägenheter, är idén om att vi är starka tillsammans särskilt viktig. Med samlad kraft ökar möjligheten att nå framsteg – inte bara i det fackliga arbetet utan också i samhället i stort.

Tillsammans har vi i Sverige byggt upp en mängd institutioner som är viktiga för att skapa social trygghet, rättssäkerhet och möjligheter till mänsklig och ekonomisk utveckling. Det är STs medlemmar som får många av dessa verksamheter att fungera.

Ett viktigt uppdrag för ST är att lyfta fram allmänintresset i att de som arbetar inom centrala funktioner i vårt samhälle har förutsättningar att göra ett bra jobb, att de känner arbetsglädje och har möjlighet att bidra till utveckling, och att de vågar slå larm om missförhållanden.

Kongressen ska besluta om vilka ståndpunkter och prioriteringar som ska vägleda förbundet under den kommande fyraåriga kongressperioden. Förbundsstyrelsen ringar i sitt förslag in fyra fokusområden: lön och inflytande, hållbart arbetsliv, medlemsvärvning och lokal facklig styrka.

Kongresshandlingarna drar upp riktlinjerna för en politik för god arbetsmiljö och trygga arbetsvillkor, ett jämställt och inkluderande arbetsliv och möjlighet till kompetensutveckling. I dokumenten understryks även vikten av att offentlig verksamhet präglas av öppenhet, insyn och rättssäkerhet.

Förbundet har till kongressen tagit fram ett särskilt infrastrukturprogram, som lyfter fram vikten av väl fungerande system för kommunikationer och transporter. Det pekar på behovet av att staten återtar kontrollen över infrastrukturen och betydelsen av att satsa resurser på en väl fungerande infrastruktur med schysta villkor för de anställda.

STs kongress föreslås också sätta ambitiösa mål för förbundets medlemsvärvning. Det handlar i grunden om att säkra organisationens fortlevnad och möjlighet att göra nytta för medlemmarna. Ju fler ST organiserar, desto större blir möjligheterna att få gehör för förbundets linje hos arbetsgivare och beslutsfattare.

Kongressombuden har dessutom en viktig uppgift i att välja en ny förbundsstyrelse, som ska leda förbundet genom de utmaningar som väntar under de kommande fyra åren.

Det är ett stort ansvar som vilar på de 127 ombudens axlar. Med kloka beslut kan de lägga grunden för fyra framgångsrika år för ST – och för ett fortsatt arbete med att bygga ett hållbart arbetsliv och ett demokratiskt samhälle.

Alexander Armiento,
chefredaktör

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

ÄMNEN:

STs kongress
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.