Ett hållbart arbetsliv viktigt av många skäl

LEDARE2016-05-25

Ett hållbart arbetsliv är en viktig framtidsfråga, såväl för alla som jobbar som för landets ekonomi. Den behöver vara i fokus såväl i avtals­rörelsen som i politiken.

Avtalsrörelsen är i full gång. Rapporteringen från förhandlingarna inom de olika branscherna handlar till stor del om löneökningarnas storlek – men parterna diskuterar också andra villkor i arbetslivet. Genom framgångsrika förhandlingar kan facken uppnå betydelsefulla förbättringar även när det gäller arbetsmiljön och möjligheten till ett hållbart arbetsliv.

När STs avtalsråd samlades för att diskutera avtalskrav gentemot de statliga myndigheterna, som företräds av Arbetsgivarverket, blev det som Publikt rapporterar i detta nummer tydligt att sådana frågor står högt på den fackliga agendan.

Det är inte överraskande. Besparingar och utökade uppdrag gör att villkoren på arbetsplatserna blir tuffare och anställda pressas allt hårdare. Ny statistik från Statskontoret visar att sjuktalen ökar på landets myndigheter. Samtidigt krävs det att vi jobbar allt längre – både för att klara Sveriges ekonomi i framtiden och för att få en pension som det går att leva på.

För att ekvationen ska gå ihop är det ett måste att hitta lösningar som minskar utslagningen i arbetslivet och gör det möjligt för fler att arbeta längre. En viktig pusselbit är att ge människor större möjligheter att anpassa sitt arbete och sin arbetstid utifrån den punkt i livet där de befinner sig.

I pensionsförhandlingarna på det statliga området drev ST kravet att individen skulle få större inflytande över delpensionen – i dag ligger makten över möjligheten till del­pension nästan helt i arbetsgivarens händer. Tyvärr fanns det inte förutsättningar att driva igenom detta. Men det kommer att bli nödvändigt att finna vägar för att möta ett ökande behov av att kunna gå ned i arbetstid i slutet av yrkeslivet.

Ett hållbart arbetsliv kräver dock insatser på bred front. Alla problem kan inte lösas i avtal mellan parterna. Rege­ringen har tagit in frågan i sin arbetsmiljöstrategi, som bland annat pekar på behovet av insatser för att förebygga arbets­relaterad ohälsa och minska risken att människor skadas eller slits ut.

De satsningar som hittills har presenterats räcker emellertid inte. Det kommer att krävas ytterligare åtgärder, exempelvis i form av stärkt arbetsmiljöforskning, utökad tillsyn och tyd­ligare reglering på många områden. Det behöver också bli lättare för människor som inte längre kan fortsätta i sitt jobb att ställa om och byta yrke.

Men i väntan på ytterligare politiska åtgärder bör Arbets­givarverket hålla i minnet att staten ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Statliga myndigheter måste anstränga sig extra mycket för att hitta lösningar för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. På så sätt blir man en attraktiv arbetsgivare och en inspiration för andra arbetsplatser. De fackliga kraven i avtalsförhandlingarna kan bidra till att göra detta möjligt.
 

Alexander Armiento är chefredaktör för Publikt.

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA