Statskontoret utvärderar arbetsmiljöstrategi

ARBETSMILJÖ2019-04-24

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera arbetsmiljöstrategin för åren 2016-2020. Resultatet av utvärderingen ska ligga till grund för en ny arbetsmiljöstrategi.

Regeringens nu gällande arbetsmiljöstrategi fastställdes i januari 2016. Den är uppdelad i tre prioriterade områden:

• Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor.

• Ett hållbart arbetsliv.

• Psykosocial arbetsmiljö.

Under perioden har regeringen inrättat ett dialogforum för arbetsmiljöfrågor tillsammans med arbetsmarknadens parter. Under våren 2018 gjordes en halvtidsavstämning av strategin tillsammans med arbetsmarknadens parter. I samband med halvtidsavstämningen beslutade regeringen om ytterligare uppdrag till Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

I Statskontorets uppdrag ingår också att analysera om utformningen av strategin har gett förutsättningar för att nå strategins mål och det övergripande målet för arbetsmiljöpolitiken. Med utgångspunkt från analysen ska Statskontoret också ge förslag på hur en ny arbetsmiljöstrategi kan utformas för att bli ett effektivt styrmedel för ett ändamålsenligt och långsiktigt arbete med arbetsmiljöpolitiken. Uppdraget ska redovisas för regeringen senast i februari 2020.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.