Statskontoret utvärderar arbetsmiljöstrategi

ARBETSMILJÖ2019-04-24
Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera arbetsmiljöstrategin för åren 2016-2020. Resultatet av utvärderingen ska ligga till grund för en ny arbetsmiljöstrategi.

Regeringens nu gällande arbetsmiljöstrategi fastställdes i januari 2016. Den är uppdelad i tre prioriterade områden:

• Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor.

• Ett hållbart arbetsliv.

• Psykosocial arbetsmiljö.

Under perioden har regeringen inrättat ett dialogforum för arbetsmiljöfrågor tillsammans med arbetsmarknadens parter. Under våren 2018 gjordes en halvtidsavstämning av strategin tillsammans med arbetsmarknadens parter. I samband med halvtidsavstämningen beslutade regeringen om ytterligare uppdrag till Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

I Statskontorets uppdrag ingår också att analysera om utformningen av strategin har gett förutsättningar för att nå strategins mål och det övergripande målet för arbetsmiljöpolitiken. Med utgångspunkt från analysen ska Statskontoret också ge förslag på hur en ny arbetsmiljöstrategi kan utformas för att bli ett effektivt styrmedel för ett ändamålsenligt och långsiktigt arbete med arbetsmiljöpolitiken. Uppdraget ska redovisas för regeringen senast i februari 2020.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.