Ny strategi för bättre arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ2016-02-01
En nollvision för dödsfall på jobbet, förebyggande av arbetsrelaterad ohälsa och en satsning mot stressrelaterade sjukdomar bland kvinnor. Det är tre huvudlinjer i en ny arbetsmiljöstrategi från regeringen och arbetsmarknadens parter.

I en debattartikel i Dagens Nyheter presenterar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, regeringens nya arbetsmiljöstrategi, som tagits fram tillsammans med arbetsmarknadens parter. Enligt arbetsmarknadsministern genomförde den tidigare regeringen en systematisk nedrustning inom arbetsmiljöområdet, vilket lett till ökande sjukfrånvaro och att fler mår dåligt på jobbet.

”Organisatoriska eller sociala faktorer ligger nu bakom var tredje arbetsskadeanmälan och är den vanligaste orsaken till anmälan om arbetssjukdom bland kvinnor. Sedan 2010 har dessa anmälningar ökat med drygt 70 procent parallellt med att sjukfrånvaron stigit kontinuerligt. Att omhänderta dessa utmaningar är nödvändigt. Samtidigt måste arbetet med att hantera redan kända arbetsmiljörisker fortsätta och åtgärder vidtas för att motverka att företag bryter mot arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar”, skriver Ylva Johansson.

För att vända trenden har regeringen satsat 100 miljoner kronor mer årligen till arbetsmiljön. Som en följd av detta har Arbetsmiljöverket anställt ett 50-tal nya inspektörer, skriver ministern. Även om arbetsgivaren har det primära ansvaret för arbetsmiljön är förbättringar i arbetsmiljön också en fråga för regeringen och parterna. Därför har den nya arbetsmiljöstrategin arbetats fram i samverkan med parterna. Den ska gälla för åren 2016-2020. Ett särskilt dialogforum inrättas för diskussion mellan regeringen, parterna och Arbetsmiljöverket.

Utöver en övergripande politisk inriktning att bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa och olycksfall, samt motverkar att människor stängs ute från arbetslivet, lyfter Ylva Johansson fram tre punkter i strategin:

  • Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor. I genomsnitt dör någon på jobbet varje vecka. Arbetsmiljöverket får i uppdrag att ta fram förslag på olycksförebyggande åtgärder för arbete på och vid väg. Arbetet mot farliga produkter och maskiner ska förstärkas.
  • Ett hållbart arbetsliv. Många unga och äldre är extra utsatta för arbetsmiljörisker. I vissa branscher kan anställda av hälsoskäl inte fortsätta jobba till ordinarie pension. Arbetsmiljöverket får i uppdrag att synliggöra sådana branscher och arbetsställen, att identifiera arbetsmiljörisker kopplade till nya sätt att organisera arbetet, som ökad användning av underleverantörer, samt att genomföra informations- och tillsynsinsatser inom bemanningsbranschen.
  • Psykosocial arbetsmiljö. Gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut och det blir vanligare att stress och press i arbetslivet betraktas som ett individuellt problem, i stället för en fråga om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Arbetsmiljöverket får i uppdrag att tillsammans med parterna ta fram en vägledning om sådana arbetsmiljöutmaningar. Myndigheten ska också göra en särskild tillsynssatsning av arbetsmiljön inom äldreomsorgen med särskilt fokus på psykosocial arbetsmiljö, stress samt arbetstagarnas möjligheter till inflytande och delaktighet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.