Fackförbunden behövs på Pridefestivalerna

LEDARE2015-06-17
Fackförbunden har en viktig roll i Pridetågen. Att arbeta för mångfald och allas rätt att vara sig själva på jobbet är en självklar facklig uppgift – och bidrar till ett bättre arbetsklimat för alla.

I sommar deltar Fackförbundet ST i flera Pridefestivaler. På hemsidan skriver ST att »alla anställda på våra arbetsplatser ska kunna känna sig trygga, oavsett sexuell läggning och könsidentitet«. Ett ställningstagande det är lätt att instämma i.

Men att fackföreningsrörelsen syns i Prideparader har inte alltid varit en självklarhet. Först 2001 deltog TCO i Stockholm Pride. »Det är på tiden«, skrev den dåvarande ordföranden Sture Nordh i en debattartikel, där han konstaterade att fackets engagemang för de homo- och bisexuellas situation i arbetslivet var ett försummat område. En rörelse som grundade sig på principen om alla människors lika värde och rättigheter hade alltför ofta blundat för diskriminering på grund av sexuell läggning.

Det fackliga uppvaknandet följdes av handling. Ett exempel på det arbete som startade var projektet Normgivande mångfald, där ST och flera andra TCO-förbund deltog, med målet att bekämpa diskriminering på grund av sexuell läggning inom bland annat Polisen.

Några år senare bildades också ett nätverk för hbt-frågor inom ST. De som jobbade med projektet konstaterade att hbt-personer inte alltid känt sig välkomna i förbundet – något som understryker vikten av att också fackets egen verksamhet har ett mångfaldsperspektiv.

Numera har bokstäverna hbt, som står för homo- och bisexuella och transpersoner, i STs texter och i många andra sammanhang utökats med ett q för queer – ett begrepp som rymmer en mängd former av ifrågasättande av normer kring kön och sexualitet.

Medvetenheten har ökat och utvecklingen har gått framåt, men negativa föreställningar som drabbar den som uppfattas bryta mot dessa normer finns fortfarande kvar. Därför måste arbetet mot fördomar och diskriminering fortsätta – inte bara under Pridefestivalerna, utan varje dag.

Ingen ska behöva såras av en unken jargong vid fikabordet. Och alla har rätt att kunna vara öppna med vilka de är och hur de lever sitt liv utan att vara rädda för att drabbas av trakasserier eller att hindras i sin karriär.

På en öppen och inkluderande arbetsplats präglad av mångfald finns förståelse och respekt för olikheter. Det skapar ett bättre arbetsklimat för alla, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Förståelsen och respekten för olikheter är dessutom en viktig del av yrkeskompetensen för den som arbetar på statens och medborgarnas uppdrag och i sitt jobb ger service till allmänheten. 

Det finns alltså många skäl för arbetsgivare att arbeta med frågorna och höja kunskapen. Riksdagsförvaltningen är en av de arbetsplatser där sådana satsningar gjorts. I detta nummer av Publikt berättar medarbetare om hur en hbtq-utbildning gett nya perspektiv och insikter. 

Men ansvaret ligger inte bara hos arbetsgivarna. Fackförbunden måste vara organisationer som är öppna för alla och tydligt tar ställning för lika villkor för alla. Att som ST delta i Pride­festivaler är ett sätt att visa det.

Alexander Armiento, chefredaktör

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.