Samarbeta för långsiktiga lösningar

LEDARE2014-09-16

Det råder ett besvärligt parlamentariskt läge efter valet. Det ställer nya krav på de politiska partierna, som behöver vara beredda till breda samarbeten. Att formulera en strategi för större trygghet, ökad tillväxt och fler i arbete måste ha högsta prioritet.

När denna tidning går till tryck står valresultatet klart, men det är trots det ännu oklart hur en ny regering ska få majoritet för sin politik.

Landet står inför stora utmaningar. Arbetslösheten är hög och det behövs handlingskraft för att få fart på tillväxten. Det krävs också reformer som leder till ökad jämställdhet och stärker trygghetssystemen. Statens verksamheter är i stort behov av ett tydligt och utvecklande ledarskap.

Det är inte en tid då politiker bör ägna sig åt taktiserande med höga insatser. Det finns många områden som är i behov av breda samarbeten för att skapa stabila, långsiktiga lösningar.

I flera frågor finns också en större politisk enighet kring vikti­ga förslag än vad tonläget i debatten antyder – exempelvis när det handlar om att höja ersättningsnivåerna i a-kassan. Det finns också många förslag som syftar till att få fler unga människor i arbete. Alla partier har talat om satsningar på infrastruktur.

Det finns å andra sidan också frågor där åsiktsklyftorna är vidare. Ett exempel är skattepolitiken, ett annat är arbetsrätten.

Frågor som skiljer partierna åt behövs – väljarna måste ha reella alternativ när de går och röstar. Även vid kompromisser och överenskommelser över gamla block­gränser måste de ingående partierna lyckas göra klart att de i grunden har en egen politik. Det borde inte vara någon omöjlighet.

Visst är det ändå ofta smärtsamt för politiker att medverka till breda lösningar som landar en bra bit från de egna ståndpunkterna.

Men när sju riksdagspartier med rätta konstaterar att Sverige­demokraterna – med sin politik med udden ständigt riktad mot invandrare, invandring och mångkultur – har värderingar så avlägsna att de är omöjliga att samarbeta med, då säger dessa partier också att de har mer gemensamt med varandra. Ur detta följer att de har ett ansvar att vara öppna för nya och bredare samarbeten med varandra. Att be folket att rösta igen kommer inte att förändra spelplanen. Det enda som kan göra det är en långsiktig politik som skapar tillit och tillförsikt hos människor som nu markerat sitt missnöje vid valurnorna.

De fackliga kraven på en ny regerings politik pekar i just den riktningen. De handlar om att ge fler chans att komma i arbete genom fler utbildningsplatser och en Arbetsförmedling som har större möjligheter att hjälpa arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra. De handlar om väl fungerande infrastruktur och offentlig service, oavsett var i landet man bor. De handlar om ett starkare skyddsnät i form av ett effektivt anställningsskydd och bättre trygghet vid sjukdom och arbetslöshet.

En politik med sådana utgångspunkter kommer att vara framgångsrik – både för Sverige och för de partier som deltar och tar ansvar.

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

ÄMNEN:

Val 2014