Samförstånd behövs även om sakfrågor

LEDARE2015-01-20
Decemberöverenskommelsen minskar osäker­heten om hur Sverige ska kunna styras. Men den förtar inte behovet av samarbete över blockgränserna också i politiska sakfrågor.

llValresultatet i september gjorde det svårt att formera en stabil riksdagsmajoritet med möjlighet att få igenom sina förslag. Många aktörer, bland dem stora delar av fackföreningsrörelsen, har efterlyst politiskt samarbete över de traditionella blockgränserna – både innan och efter det att den nya rödgröna regeringens statsbudget röstades ned.

Alla partier som ställer upp i riksdagsvalet borde vara inställda på att försöka bilda en fungerande majoritet. Det innebär inte någon skyldighet att vara öppen för samarbete med samtliga andra partier, men om det saknas vilja att kompromissa och beredskap att diskutera alternativ till redan etablerade konstella­tioner riskerar systemet att haverera.

I det läge som rådde tydde inte mycket på att ett nyval skulle ha förändrat förutsättningarna. Efter en period av osäkerhet och handlingsförlamning hade Sverige kunnat få en ny riksdag med snarlik mandatfördelning och lika hårda låsningar.

Mot den bakgrunden framstår decemberöverenskommelsen mellan regerings- och allianspartierna som bättre än de alternativ som stod till buds när den träffades. Men den är inte någon bred politisk kompromiss, utan i huvudsak ett avtal om hur framtida budgetomröstningar ska gå till för att en minoritetsregering ska få igenom sin budget. Eller, annorlunda uttryckt: en överenskommelse om just att intebehöva komma överens om politik över blockgränserna.

Det är en pragmatisk lösning, men knappast ett tecken på en förestående era av samförstånd. Det märks också på att de områden som i dokumentet pekas ut för fortsatta samtal enbart är sådana där det redan tidigare funnits uppgörelser och samarbetsformer: pensionerna, försvaret och energin.

Det visar inte på några som helst ambitioner att skapa stabilitet exempelvis på skolans område, för arbetsrätten, eller vad gäller skatte- och socialförsäkringssystemens grundläggande utformning. Områden där såväl enskilda människor som kommuner, företag och myndigheter har nytta av långsiktiga besked om vad som gäller.

Decemberöverenskommelsen befriar oss från långvarig osäkerhet om vilken politik som kommer att ligga till grund för kommande års budgetar. Däremot skingrar den inte den osäkerhet som råder hos landets myndigheter om den närmaste framtidens ekonomiska förutsättningar sedan allianspartiernas budget röstats igenom. Regeringen kan komma med nya bud i den ändringsbudget som läggs i samband med vårpropositionen. Men både regelverket och de ekonomiska förutsättningarna sätter gränser för vad som är möjligt.

Det är också viktigt att de politiker som styr landet kan möta utmaningarna Sverige står inför även med andra
politiska beslut än statsbudgeten.
Då gäller det att december­överenskommelsen inte tillåts cementera blockpolitiken, utan att både regering och opposition förmår att kompromissa. Såväl på de områden som nämns i överenskommelsen som på en mängd andra.


Alexander Armiento, chefredaktör.

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.