Staten bör gå i bräschen för jämställdhet

LEDARE2015-03-03
Vi är fortfarande långt ifrån ett jämställt arbetsliv. Arbetsgivarna behöver göra mer för att ge kvinnor samma möjligheter som män att nå ledande positioner. Staten bör visa vägen.

Vi måste lyckas ta till vara alla människors kompetens och förmåga på bästa sätt i arbetslivet. Det är en nödvändighet för att skapa framgångsrika företag och en effektiv offentlig sektor. Och det borde vara en självklarhet – men är tyvärr inte det.

I dagarna firar vi 8 mars, den internationella kvinnodagen. Men arbetet för ett jämställt arbetsliv måste fortgå årets alla dagar. Det kräver insatser på många områden.

Ett viktigt mål är att kvinnor och män får samma lön för likvärdigt arbete. Lönekartläggningar och fackligt arbete kan vara effektiva vägar för att nå dit. Det visar det exempel Publikt kunde berätta om i förra numret – en kvinnlig projektledare som fick en löneförhöjning på drygt 6 000 kronor i månaden, sedan ST jämfört hennes lön med hennes manliga kollegers och tagit strid för henne.

Det räcker dock inte med att jobba för rättvisa löner på varje enskild arbetsplats. De yrken som domineras av kvinnor behöver också värderas högre på arbetsmarknaden. Där kan offentliga arbetsgivare gå före. Det talas ofta om kommunerna, där många kvinnor jobbar inom vård, skola och omsorg. Men även i den statliga sektorn finns åtskilliga kvinnodominerade arbetsplatser och yrkesgrupper som måste uppvärderas.

Ett jämställt arbetsliv kräver dessutom att kvinnor har samma möjligheter att göra karriär som män. En snabb blick på statistiken visar att det knappast är så i dag. I det privata näringslivet var de manliga cheferna 2013 mer än dubbelt så många som kvinnorna.

På detta område ser det bättre ut inom staten. I den civila statsförvaltningen var andelen kvinnliga chefer samma år 44 procent.

Men det finns åtskilliga myndigheter där könsfördelningen bland cheferna är väldigt sned, vilket Publikts granskning i detta nummer visar. Det är ett problem oavsett vilket kön som är underrepresenterat på chefsstolarna. I en sådan situation ställer lagstiftningen krav på åtgärder. Många statliga arbetsgivare behöver ta frågan på större allvar och anstränga sig mer för att råda bot på snedfördelningen.

Att uppnå en jämn könsfördelningbland cheferna, både i staten som helhet och på enskilda myndigheter, är viktigt – men inte tillräckligt.

Att myndigheterna inte är jämställda arbetsplatser blir än mer tydligt högre upp i hierarkierna. Många av de mest prestigefyllda positionerna innehas av män. Därför krävs åtgärder för att underlätta för kvinnor att nå högre chefsbefattningar.

Bland de allra bäst betalda myndighetscheferna dominerar männen i dag stort. Det måste bli fler kvinnor i statsförvaltningens högsta topp. Det är viktigt att regeringen anstränger sig för att jämna ut könsbalansen på dessa poster när tillfälle ges.

Regeringen bör också driva på de statliga myndigheterna att jobba hårdare för att bli mer jämställda. Staten måste klara att gå före och inspirera andra arbetsgivare. Och målet måste vara tydligt: ett arbetsliv där ingen hindras eller begränsas av sitt kön.


Alexander Armiento, chefredaktör 

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.