150 miljoner i sanktionsavgifter

INTEGRITETSSKYDDSMYNDIGHETEN2021-02-23

Under förra året beslutade Integritetsskyddsmyndigheten om sanktionsavgifter på totalt 150 miljoner kronor. Enligt myndighetens årsredovisning präglades verksamheten under 2020 i hög grad av pandemin.

Integritetsskyddsmyndigheten, tidigare Datainspektionen, har under 2020 lagt en del både tid och resurser för att förbereda namnbytet. Under året har också mycket fokus legat på genomförande av det nya dataskyddsdirektivet, GDPR.

Enligt årsredovisningen minskade antalet klagomål från enskilda jämfört med föregående år. Under 2020 fick Integritetsskyddsmyndigheten in knappt 2 800 nationella klagomål som gällde skydd för personuppgifter, vilket kan jämföras med 3 500 året innan. Det kan till viss del förklaras av coronapandemin, skriver myndigheten. Mer än sju av tio klagomål riktas mot privata företag. Det handlar ofta om att enskilda individer inte fått sina rättigheter tillgodosedda, till exempel rätten till information eller rätten till radering.

”Under året inledde vi 52 tillsynsärenden och avslutade 53. I 15 tillsynsärenden fattade vi beslut om sanktionsavgifter på totalt 150 miljoner kronor”, konstaterar generaldirektör Lena Lindgren Schelin i ett pressmeddelande.

Totalt tog Integritetsskyddsmyndigheten under 2020 också emot 4 600 anmälningar om personuppgiftsincidenter och fattade beslut i över 1 000 ärenden om tillstånd till kamerabevakning.

En utmaning för Integritetsskyddsmyndigheten har under året varit långa handläggningstider för tillsynsärenden, där myndigheten inte nått sina uppsatta mål. Det beror enligt årsredovisningen på att komplexiteten i ärenden har ökat, samtidigt som ett stort antal beslut överklagats. Men myndigheten har också ett behov av att fortsätta utveckla sitt arbetssätt för att handlägga ärenden enkelt, snabbt och kostnadseffektivt med bibehållen rättssäkerhet, skriver man. Genom en riktad insats har myndigheten halverat handläggningstiden för tillstånd från tolv till sex månader.

”Den exponentiella digitala utvecklingen kommer att leda till nya samhällsnyttiga tjänster, men är samtidigt utmanande ur ett integritetsskyddsperspektiv. Det är centralt att vi är med tidigt i olika sammanhang för att kunna bidra till en långsiktigt hållbar digitalisering där integritetsskydd beaktas och byggs in från början”, understryker Lena Lindgren Schelin.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA