150 miljoner i sanktionsavgifter

INTEGRITETSSKYDDSMYNDIGHETEN2021-02-23
Under förra året beslutade Integritetsskyddsmyndigheten om sanktionsavgifter på totalt 150 miljoner kronor. Enligt myndighetens årsredovisning präglades verksamheten under 2020 i hög grad av pandemin.

Integritetsskyddsmyndigheten, tidigare Datainspektionen, har under 2020 lagt en del både tid och resurser för att förbereda namnbytet. Under året har också mycket fokus legat på genomförande av det nya dataskyddsdirektivet, GDPR.

Enligt årsredovisningen minskade antalet klagomål från enskilda jämfört med föregående år. Under 2020 fick Integritetsskyddsmyndigheten in knappt 2 800 nationella klagomål som gällde skydd för personuppgifter, vilket kan jämföras med 3 500 året innan. Det kan till viss del förklaras av coronapandemin, skriver myndigheten. Mer än sju av tio klagomål riktas mot privata företag. Det handlar ofta om att enskilda individer inte fått sina rättigheter tillgodosedda, till exempel rätten till information eller rätten till radering.

”Under året inledde vi 52 tillsynsärenden och avslutade 53. I 15 tillsynsärenden fattade vi beslut om sanktionsavgifter på totalt 150 miljoner kronor”, konstaterar generaldirektör Lena Lindgren Schelin i ett pressmeddelande.

Totalt tog Integritetsskyddsmyndigheten under 2020 också emot 4 600 anmälningar om personuppgiftsincidenter och fattade beslut i över 1 000 ärenden om tillstånd till kamerabevakning.

En utmaning för Integritetsskyddsmyndigheten har under året varit långa handläggningstider för tillsynsärenden, där myndigheten inte nått sina uppsatta mål. Det beror enligt årsredovisningen på att komplexiteten i ärenden har ökat, samtidigt som ett stort antal beslut överklagats. Men myndigheten har också ett behov av att fortsätta utveckla sitt arbetssätt för att handlägga ärenden enkelt, snabbt och kostnadseffektivt med bibehållen rättssäkerhet, skriver man. Genom en riktad insats har myndigheten halverat handläggningstiden för tillstånd från tolv till sex månader.

”Den exponentiella digitala utvecklingen kommer att leda till nya samhällsnyttiga tjänster, men är samtidigt utmanande ur ett integritetsskyddsperspektiv. Det är centralt att vi är med tidigt i olika sammanhang för att kunna bidra till en långsiktigt hållbar digitalisering där integritetsskydd beaktas och byggs in från början”, understryker Lena Lindgren Schelin.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.