30 000 kronor i skadestånd för bruten sekretess

MIGRATIONSVERKET2020-06-01
Migrationsverket ska betala 30 000 kronor i skadestånd för att sekretessbelagda uppgifter felaktigt har lämnats ut. Enligt Justitiekanslern, JK, har den person som anmält ärendet lidit men av utlämnandet.

En minderårig person med skyddade personuppgifter har haft permanent uppehållstillstånd i Sverige sedan juni 2016. Under hösten samma år sökte hennes familj uppehållstillstånd i Sverige för att återförenas med henne. Flickan motsatte sig en återförening, och begärde att familjemedlemmarna inte skulle få veta detta.

Migrationsverket avslog familjens ansökan om uppehållstillstånd i november 2018. I beslutet angavs att uppgifterna om hennes inställning till återförening med familjen skulle sekretessbeläggas. Men samma dag som beslutet meddelades kontaktade maken till storasystern i familjen, som också bor i Sverige, en handläggare i flickans hemkommun och berättade att hans fru fått beslutet i dess helhet.

Flickan som begärt skadestånd för handläggningen anser att Migrationsverket har orsakat henne skada genom att lämna ut de sekretessbelagda handlingarna till hennes familj. Enligt uppgifterna till JK kommer hon under en lång tid framöver att känna oro för sitt liv. Hon blev tvungen att i all hast flytta från sitt ungdomsboende, avsluta sin utbildning och flytta till annan ort. Hon fick klippa all kontakt med sina vänner och skolkamrater och får inte längre använda sociala medier. Hon får inte heller ha direkt kontakt med sin särskilt förordnade vårdnadshavare.

JK konstaterar att uppgifterna har röjts trots att de vid en korrekt hantering vid utskicket av beslutet skulle ha hemlighållits:

”Även om de närmare omständigheterna kring felet inte kan klarläggas på ett sådant sätt att någon enskild tjänsteman kan ställas till svars, får röjandet anses ha innefattat ett sådant brott mot tystnadsplikt som kan ge rätt till ersättning för kränkning. Den osäkerhet som föreligger i fråga om vem eller vilka som har lämnat ut de sekretessbelagda uppgifterna bör under alla förhållanden drabba staten,” skriver JK i beslutet.

Därför anser JK att flickan ska få skadestånd med skäliga 30 000 kronor, därför att utlämnandet har orsakat henne mycket oro och besvär. Eftersom det inte går att utreda vem som lämnat ut uppgifterna stannar JK för att det är Migrationsverket som ska betala ut skadeståndet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.