De försändelser som inte lösts samlas ihop hos Postnord. Bolaget uppskattar att det rör sig om cirka 400 000 paket och brev, närmare hälften av alla försändelser som kommit sedan avgiften infördes.
Bild: Mostphotos
De försändelser som inte lösts samlas ihop hos Postnord. Bolaget uppskattar att det rör sig om cirka 400 000 paket och brev, närmare hälften av alla försändelser som kommit sedan avgiften infördes.

400 000 paket returneras till Kina

POSTNORD2018-04-16

Postnord måste skicka tillbaka 400 000 postförsändelser till Kina och andra länder utanför EU. Det handlar om varor som inte hämtats ut av mottagarna, sedan bolaget införde en ny avgift från första mars.

Förklaringen till att försändelserna blivit liggande hos Postnord är att varje försändelse från länder utanför EU belagts med en avgift på 75 kronor, för att täcka utebliven moms, uppger SVT. Avgiften infördes som ett svar på Tullverkets krav att Postnord skulle driva in moms på värdet av varje försändelse. Enligt Tullens uppskattning har statskassan förlorat en halv miljard kronor på att handeln från Kina och andra länder utanför EU skett utan att den lagstadgade redovisningen genomförts.

Nu samlas de försändelser som inte lösts ut av kunderna ihop hos Postnord. Bolaget uppskattar att det rör sig om cirka 400 000 paket och brev, närmare hälften av alla försändelser som kommit sedan avgiften infördes.

”Vi är en del i en internationell överenskommelse som säger att om man får en vara som kommer från ett annat land och som inte hämtas ut så ska den skickas tillbaka till det landet”, säger Postnords kommunikationsdirektör Thomas Backteman till SVT.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.