7 700 personnummer skickades av misstag

SKATTEVERKET2023-09-08

Skatteverket har anmält en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten, sedan en medarbetare av misstag skickat cirka 7 700 personnummer till en extern e-postadress.

Enligt ett pressmeddelande skickade en medarbetare på Skatteverket av misstag en bilaga med de 7 700 personnumren till en extern e-postadress. Det fanns ingen annan information i bilagan. Mejlet skickades 28 augusti.

Händelsen har enligt Skatteverket anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten. Enligt EUs dataskyddsförordning är myndigheter skyldiga att anmäla när en personuppgiftsincident inträffar.

Nu skickar Skatteverket brev till alla personer som fanns med i bilagan och informerar dem om att det skett en incident där deras personnummer av misstag skickats till en extern e-postadress. Den som berörts av händelsen får också ett särskilt telefonnummer för att kunna kontakta Skatteverket och få svar på eventuella frågor.

Enligt pressmeddelandet har myndigheten sett över sina arbetsrutiner för att en liknande incident inte ska kunna inträffa igen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA