Adhd slår ut många från jobb

ARBETSMARKNAD2019-06-28

Vuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag undersökt hur livsförhållandena ser ut för vuxna med adhd-diagnos. Man har följt upp personer med och utan diagnos under fem års tid, och några av resultaten är:

  • I gruppen 31 år och äldre hade 40 procent av männen och 36 procent av kvinnorna med diagnos ett arbete i slutet av den studerade perioden, år 5. I kontrollgruppen utan diagnos hade 80 procent av männen och 74 procent av kvinnorna ett arbete.
  • 24 procent av männen och 27 procent av kvinnorna med adhd hade sjuk- eller aktivitetsersättning – mot 3 procent i kontrollgruppen.
  • 12 procent av männen och 7 procent av kvinnorna med adhd fick ekonomiskt bistånd, socialbidrag. Endast 1 procent i kontrollgruppen fick bistånd.

Socialstyrelsens rapport är i huvudsak en genomgång av registerdata och litteratur på området, och lämnar inga detaljerade förslag på hur förhållandena kan förbättras.

Man konstaterar ändå att ett individbaserat långsiktigt stöd till vuxna med adhd skulle innebära en stor personlig fördel för människor med denna funktionsnedsättning. Ett långsiktigt stöd skulle även kunna bli ”en samhällsekonomiskt mycket lönsam satsning”.

Riksförbundet Attention, en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, kommenterar rapporten i webbtidningen Altinget. Att över hälften av personerna med adhd är arbetslösa är en förskräcklig siffra, säger Attentions förbundsordförande Anki Sandberg till Altinget. ”Adhd är i sig inget arbetshinder om man får rätt stöd. Det är verkligen sorgligt.”

Enligt Attention behövs samordning mellan myndigheterna och individuella, långsiktiga planer för att stötta vuxna med adhd. ”Det behövs en koordinator för att hålla i planen som håller reda på vilka myndighetskontakter en person har mest”, säger Anki Sandberg till Altinget.

Fakta adhd

  • Adhd står för Attention deficit hyperactivity disorder och är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
  • Symptomen varierar över tid och i typ och svårighetsgrad för olika individer, men består i huvudsak av svårigheter att kontrollera uppmärksamheten och andra ”exekutiva förmågor”, och/eller hyperaktivitetsstörningar.
  • Adhd beräknas enligt Socialstyrelsens rapport förekomma hos knappt tre procent av befolkningen, lika för kvinnor och män.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA