Alliansen vill införa ”peng” för arbetslösa

POLITIK2006-02-13
I framtiden vill den borgerliga alliansen att AMS avpolitiseras och leds av en självständig ledning. Dessutom kan en ny arbetsförmedlingspeng införas. STs representant inom AMS ser debattartikeln som ett luftskott.
Av:  Christian Örjestål

På debattsidan i Dagens Nyheter presenterar idag den borgerliga alliansen sitt alternativ till dagens arbetsmarknadspolitik. De fyra borgerliga partierna vill bland annat skrota dagens länsarbetsnämnder, låta privata arbetsförmedlingar vara med och konkurrera om de arbetssökande och ta bort den politiska styrningen am AMS

 

Meeri Wasberg, vice ordförande för ST inom Arbetsmarknadsverket, tar dock dagens debattartikel med ro.

 

– Det här låter kraftfullt men i själva verket är innehållet tunt. Det är kanske retoriskt viktigt för alliansen att göra det här utspelet men det känns mest som ett luftskott.

 

Den fråga som Meeri Wasberg ser som mest brännande i alliansens förslag är den om att göra arbetsförmedlarna till coacher åt de arbetssökande.

 

– Jag ser inget problem i att vi ska arbeta närmare de arbetssökande och lokala näringslivet. Tvärt om tror jag att det är bra och ger fler jobb. Men vi måste fråga oss själva hur mycket resurser det kommer att kräva. Det kommer att behövas många fler arbetsförmedlare än det finns idag. Något annat är inte realistiskt.

 

Folkpartiets Anna Grönlund Krantz är ledamot i den borgerliga alliansens arbetsgrupp Tillväxtregion Sverige.

 

Vad menar ni när ni i debattartikeln skriver ”en självständig och professionell ledning av AMS”?

– Med det menar vi en ledning av AMS som på intet sätt är styrt av en politisk agenda. Helt utan några politiska representanter i styrelsen.

 

Ni vill skrota dagens länsarbetsnämnder. Varför då och vad kommer i dess ställe?

– Jag ser inte att någonting kommer i dess ställe. Det är viktigt att arbetsförmedlingen sköts så nära den arbetssökande som möjligt. Privata arbetsförmedlingar, likväl som AMS, ska fungera som en lots ut i arbetslivet för den sökande och då är närheten till den sökande viktig.

 

Ett annat förslag är att varje arbetssökande ska få en personlig coach. Hur många arbetssökande ska varje coach ansvara för? Det finns 1.5 miljoner potentiella arbetssökande.

– Det vet jag inte eftersom vi anser att även andra aktörer än AMS ska arbeta med förmedlingen.

 

Du tror inte att belastningen på AMS kan bli för hög?

- AMS har redan idag stora resurser till sitt förfogande och det borde räcka för att dagens organisation ska klara av arbetsbördan.

 

Ni vill se flera konkurrerande privata arbetsförmedlingar, kan man verkligen tjäna pengar på att förmedla jobb?

– Ja det tror jag. Vi ser redan idag början till en sådan verksamhet med de privata bemanningsföretagen. Man kan skriva kontrakt med aktörer och i framtiden kan den arbetssökande ta den avgift som är knuten sökandet. Och då behöver det inte vara AMS som förmedlar jobbet utan en privat aktör kan få ersättningen.

 

Som ett slags arbetsförmedlingspeng – ungefär som skolpengen?

– Ja så skulle man kanske kunna kalla det.

 

Ni skriver att AMS i framtiden ska köpa in utbildningstjänster från utomstående leverantörer. Det görs redan idag.

– … (tystnad)

 

Enligt STs representant inom Ams upphandlas redan all utbildning som köps in.

– Det visste jag inte.

 

Ni föreslår färre men bättre arbetsmarknadsåtgärder, kan du ge några exempel på vad ni vill se för åtgärder istället för dagens?

– Det handlar mer om att skräddarsy insatser utifrån behov. Det görs inte idag.

 

Alliansen är motståndare till de så kallade plusjobben. Alternativet heter enligt Anna Grönlund Krantz Nystartsjobb. En form av anställningar som riktar sig till långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och förtidspensionerade ska kunna bli anställda utan arbetsgivaravgift.

 

Vad beräknas det att kosta?

– Det kommer att kosta 1,2 miljarder kronor.

 

Anna Grönlund Krantz (fp)
Anna Grönlund Krantz (fp)

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.