Allvarlig JO-kritik mot Migrationsverket

SEKRETESS2019-11-20
Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Migrationsverket sedan sekretessbelagda handlingar vid upprepade tillfällen skickats till fel mottagare. Enligt myndigheten har det skett av misstag.

En jurist vid en advokatbyrå anmälde Migrationsverket till JO sedan hennes byrå vid två olika tillfällen i september 2018 felaktigt fått flera rekommenderade brev från Migrationsverket. Det första brevet innehöll Migrationsverkets originalakt avseende en enskild person. De andra breven innehöll två pass och ett identitetskort i original, ett läkarintyg samt journaler.

Migrationsverkets utredning visar att myndigheten vid två tillfällen har skickat sammanlagt fyra försändelser till fel mottagare. Försändelserna innehöll handlingar med uppgifter som omfattades av sekretess. En femte försändelse har också innehållit sekretessbelagt material, men utredningen har inte kunnat visa vem som skickat den.

I sitt beslut påpekar JO att myndigheten vid upprepade tillfällen har påtalat vikten av att uppgifter som omfattas av sekretess hanteras med stor noggrannhet. En tjänsteman som hanterar sekretesskänslig information har ett personligt ansvar att se till att sekretessen upprätthålls, konstaterar JO.

“Uppgifter i utlänningsärenden kan vara av mycket känsligt slag, vilket ställer särskilt höga krav på de tjänstemän hos Migrationsverket som hanterar handlingar som rör enskilda personer. Jag ser därför mycket allvarligt på den bristfälliga hanteringen som resulterade i att handlingarna skickades fel”, skriver JO Per Lennerbrant i beslutet.

Enligt JO visar utredningen inte något annat än att de felaktiga utskicken skett av misstag. Migrationsverket har redovisat till JO att myndighetens anställda har informerats om vikten av att noggrant kontrollera att handlingar skickas till rätt mottagare. Därför anser JO att det inte finns skäl att utreda saken vidare eller göra några ytterligare uttalanden.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.