Allvarlig kritik mot Mariefredsanstalten

KRIMINALVÅRDEN2023-03-30

Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Kriminalvårdens anstalt i Mariefred. Enligt JOs utredning har anstalten granskat försändelser från advokater för att kontrollera om de innehållit brev från privatpersoner.

JOs utredning visar att det vid anstalten Mariefred har funnits en felaktig uppfattning om att det är tillåtet att granska en försändelse från en advokat för att utreda om försändelsen innehåller brev från någon annan. I beslutet konstaterar JO att det inte finns något lagstöd för anstaltens granskning av sådana försändelser.

”Anstalten har alltså haft en rutin som inskränkt de intagnas grundlagsskyddade rätt till förtrolig kommunikation. Det är oacceptabelt och anstalten förtjänar allvarlig kritik”, skriver JO Katarina Påhlsson i beslutet.

JO slår i sitt beslut fast att försändelser från myndigheter och advokater ska vidarebefordras utan granskning. Bara om det finns anledning att anta att uppgiften om avsändare är oriktig får försändelsen granskas för att utreda den frågan. Bestämmelsen kan enligt JO ses som en för intagna anpassad form av det grundlagsskydd som enligt regeringsformen gäller för alla om skydd mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse.

I ett yttrande från Kriminalvården framkommer att myndigheten delar JOs bedömning att det saknas lagstöd för en sådan granskning som förekommit vid anstalten. Enligt yttrandet har detta förtydligats för de medarbetare som jobbar med postgranskning i anstalten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.