Bild: Tillväxtverket

Allvarlig kritik mot Tillväxtverket

TILLVÄXTVERKET2021-11-22
Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Tillväxtverket för dröjsmål med att överlämna överklaganden till förvaltningsrätten. Myndigheten kritiseras också för långsam handläggning av stöd vid korttidsarbete.

Sedan april 2020 ansvarar Tillväxtverket för att hantera ansökningar från enskilda arbetsgivare om stöd vid korttidsarbete med anledning av coronapandemin. JO konstaterar att det har kommit in många klagomål om att myndigheten inte handlägger ärendena tillräckligt snabbt. Det handlar dels om handläggningen av ansökningarna i sig, dels om att myndigheten inte överlämnat överklaganden till högre instans i rimlig tid.

Nu riktar JO allvarlig kritik mot Tillväxtverket för att inte i tid ha skickat överklaganden av beslut vidare till förvaltningsrätten. Det ska inte ta mer än en vecka för en myndighet att skicka ett överklagande vidare, påpekar JO, men Tillväxtverket har dröjt med att överlämna ärenden i upp till fyra månader.

JO betonar att de arbetsmoment som en myndighet ska vidta när ett överklagande kommer in i regel är varken komplicerade eller tidskrävande:

”Det ska finnas välfungerade rutiner så att överklaganden alltid hanteras med den skyndsamhet som krävs. Detta är en grundläggande förutsättning för att en klagande ska kunna få sitt överklagande prövat inom rimlig tid. De aktuella klagomålen tyder på att sådana rutiner saknats. Det som nu skett är fullkomligt oacceptabelt”, understryker chefs-JO Erik Nymansson i ett pressmeddelande.

”Allvaret i det inträffade förstärks av att överklagandena har rört ärenden om ekonomiska stödåtgärder av stor betydelse för de aktuella företagen, och i förlängningen även för deras anställda. Denna typ av dröjsmål medför att klagandenas möjligheter att få sin sak prövad av domstol kraftigt försenas. Tillväxtverket förtjänar allvarlig kritik för dessa brister”, skriver chefs-JO i beslutet.

Tillväxtverket får också kritik för sin långsamma handläggning av ärenden om stöd vid korttidsarbete.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.