JO kritiserar Tillväxtverket

TILLVÄXTVERKET2021-09-13
Justitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot hur Tillväxtverket hanterat stödet till arbetsgivare under pandemin. Det är inte acceptabelt att arbetsgivare får vänta i flera månader på beslut och utbetalningar, anser JO.

Sedan april förra året handlägger Tillväxtverket stöd till enskilda arbetsgivare i samband med korttidsarbete. JO konstaterar att myndigheten tagit emot många klagomål om att handläggningen går för långsamt och Tillväxtverket inte informerar arbetsgivarna om när stödet kan komma att betalas ut.

”Jag har förståelse för att den nya stödformen och den stora mängden ansökningar har inneburit svårigheter för Tillväxtverket. Med hänsyn till den avgörande betydelse det aktuella stödet har haft för många företag är det emellertid inte acceptabelt med handläggningstider som uppgår till flera månader, om det inte finns särskilda omständigheter som i ett enskilt fall motiverar en längre handläggningstid”, skriver chefs-JO Elisabeth Rynning i sitt beslut.

I ett av de ärenden JO granskat fick den sökande vänta fyra månader på ett beslut. Så långa handläggningstider är enligt JO inte acceptabla, medan JO i ett annat ärende inte kritiserar Tillväxtverket för att ett beslut dröjt en och en halv månad.

JO konstaterar också att det varit svårt för den som sökt stöd att få kontakt med Tillväxtverket:

”Jag vill i sammanhanget nämna att även anställda vid JO har upplevt svårigheter att få kontakt med myndigheten”, skriver chefs-JO.

Även om Tillväxtverket inte kunnat ge exakta besked om när beslut i ett ärende kommer att fattas borde myndigheten ha kunnat ge den som sökt stöd bättre insyn i handläggningen, anser JO. Myndigheten borde åtminstone kunnat ge besked om genomsnittliga handläggningstider. Chefs-JO är i sitt beslut mycket kritisk till bristerna i detta avseende.

JO betonar att det är viktigt att myndigheter som får i uppdrag att handlägga olika stödåtgärder i en extraordinär situation verkligen får förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag, bland annat i form av kompetens, systemlösningar och bemanning för att kunna hantera ärendena på ett skyndsamt och rättssäkert sätt.

”De konstaterade bristerna i Tillväxtverkets handläggning av ärenden om stöd vid korttidsarbete illustrerar enligt min mening den saken. Jag finner mot den bakgrunden anledning att skicka en kopia av detta beslut till regeringen för kännedom”, skriver chefs-JO i beslutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.