Andelen med utländsk bakgrund i staten ökar något

MÅNGFALD2018-10-16
Andelen statsanställda med utländsk bakgrund ökar något, till knappt 19 procent förra året. 2016 utgjorde gruppen 18,3 procent av de statsanställda.

Arbetsgivarverket redovisar i en rapport till regeringen att andelen anställda med utländsk bakgrund i staten fortsätter att öka, under 2017 till cirka 48 000 personer.

Andelen nyanställda i staten med utländsk bakgrund var 26,5 procent 2017, vilket är en svag minskning jämfört med 2016 då andelen var 26,7 procent.

Andelen anställda med utländsk bakgrund är högre för myndigheter inom områdena utbildning och socialt skydd än inom försvar samt samhällsskydd och rättskipning. Utbildning har länge legat i topp, eftersom högskolan traditionellt har en internationell kompetensförsörjning, konstateras det i rapporten.

Inom socialt skydd finns många myndigheter där till exempel språkkunskaper kan vara efterfrågad kompetens i verksamheten. Inom försvar samt samhällsskydd och rättskipning finns myndigheter som kräver svenskt medborgarskap, vilket påverkar andelen medarbetare med utländsk bakgrund.

Regeringens mål är att andelen statsanställda med utländsk bakgrund ska öka på alla nivåer. Rapporten visar att andelen också ökar på alla nivåer, men mest inom kärnverksamheten. Inom stöd och ledning går ökningen långsammare, konstaterar Arbetsgivarverket.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.