Antalet anmälda brott ökade förra året

BROTTSLIGHET2024-01-26

Mer än 1,5 miljoner brott anmäldes under 2023. Det är fyra procent fler än året innan, enligt preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. Mest ökade antalet anmälda bedrägeribrott.

Åren 2021 och 2022 minskade antalet anmälda brott totalt sett, men 2023 ökade det återigen, visar Brås preliminära statistik för förra året. Jämfört med för 10 år sedan 2014  har antalet anmälda brott ökat med 5 procent. Antalet anmälda fall av skadegörelse mot stat, kommun och region ökade med 34 procent till 14 405 ärenden.

Bedrägeribrotten var enligt Brås preliminära statistik den kategori av brott som ökade mest under 2023. Under året anmäldes 237 692 brott, 22 procent fler än under 2022. De senaste tio åren har antalet anmälda bedrägeribrott ökat med 53 procent. Den snabbaste ökningen har skett inom kategorierna kortbedrägeri och bedrägeri genom social manipulation. 

”Bedrägeri genom social manipulation är en typ av bedrägeri där bedragaren tar kontakt med en person, exempelvis genom ett telefonsamtal, och vilseleder den att göra något som syftar till att ge bedragaren ekonomisk vinning. Ett vanligt tillvägagångssätt är att bedragare utger sig för att vara en banktjänsteman eller myndighetsperson”, konstaterar Brås statistiker Matheus Eriksson i ett pressmeddelande.

Antalet anmälda fall av misshandel ökade också förra året, jämfört med året innan. Antalet anmälningar om misshandel mot vuxna kvinnor ökade med fem procent och mot vuxna män med en procent. Samtidigt minskade antalet anmälningar om sexuellt ofredande med sex procent jämfört med 2022. Antalet anmälda butiksstölder ökade med tio procent 2023, medan antalet anmälda cykelstölder gick ned med åtta procent.

”Under 2023 har det blivit lättare för butiksinnehavare att anmäla misstänkt stöld i butik med hjälp av en särskild e-tjänst, vilket kan ha bidragit till ökningen i statistiken”, kommenterar Matheus Eriksson statistiken.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA