Antalet sysselsatta fortsätter öka

ARBETSMARKNAD2018-12-13
Arbetsförmedlingen skriver upp prognosen för tillväxten av nya jobb, Den svenska arbetsmarknaden utvecklas mycket starkt, och antalet jobb kommer enligt prognosen att öka med sammanlagt 111 000 under 2019 och 2020.

Arbetsförmedlingens prognos för de kommande två åren visar en fortsatt mycket god arbetsmarknad. Under 2019 beräknas 65 000 personer komma i arbete. Under 2020 fortsätter sysselsättningen att öka med ytterligare 46 000 personer. Antalet jobb växer i samtliga län under 2019. Det ger en sysselsättningsgrad på 79,5 procent.  

Enligt Arbetsförmedlingen kommer sysselsättningsgraden att stiga både bland inrikes och utrikes födda. Under 2019-2020 väntas omkring åtta av tio nya jobb gå till utrikes födda, där huvuddelen av den lediga arbetskraften finns.

”Vi kan se fram emot ytterligare två starka år på arbetsmarknaden där fler får jobb, både inrikes och utrikes födda. Det är viktigt att vi tar tillvara på kompetensen hos alla och fortsätter att öka sysselsättningen hos utrikes födda, de är nödvändiga för att landets arbetsgivare ska kunna växa”, kommenterar generaldirektör Mikael Sjöberg i ett pressmeddelande.

Samtidigt som sysselsättningen växer ökar också arbetslösheten något till 2020. I år väntas arbetslösheten landa på 6,4 procent, enligt Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar. Det kan jämföras med 6,7 procent i fjol. Under 2019 och 2020 stiger sedan arbetslösheten till 6,5 respektive 6,7 procent. En förklaring är enligt Arbetsförmedlingen att arbetskraften fortsätter att fyllas på med personer som står längre från arbetsmarknaden, varav många är nyanlända.

”Vi har fortfarande många arbetssökande som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden, det gäller särskilt personer med kort utbildning. För att inte fler ska bli långtidsarbetslösa, och för att arbetsgivare ska få tag i den arbetskraft som efterfrågas, behövs fortsatt fokus på utbildningsystemen”, påpekar Mikael Sjöberg.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.