Arbetsdomstolen avgjorde tvist om adjunkter

HÖGSKOLAN2021-08-20
Arbetsdomstolen, AD, anser inte att det var en uppsägning när Stockholms universitet tog ifrån två adjunkter deras tid för forskning och kompetensutveckling. De två hade enligt AD inte genom avtal eller anställning rätt till tid för forskning och kompetensutveckling.

AD har i en dom avgjort en komplicerad tvist mellan Stockholms universitet och det syndikalistiska facket Frescati LS, som två adjunkter tillhör. Stockholms universitet meddelade i maj i fjol de två adjunkterna att de den kommande terminen inte skulle få någon tid för forskning/utvecklingsarbete/egen kompetensutveckling, FKU. Beslutet hade inte föregåtts av någon förhandling.

De båda adjunkterna har under hela sin anställningstid kunnat använda 30 procent av sin arbetstid till FKU. Återstoden av tiden har varit avsatt för undervisning.

I grunden för tvisten ligger en begreppsförvirring mellan anställningsformen universitetsadjunkt och adjunkt. Universitetsadjunkt fanns fram till 2010 med i de centralt reglerade anställningsformer staten slagit fast för lärosätena. 2011 genomfördes autonomireformen, som bland annat gav högskolorna större frihet att själva välja anställningsformer. Stockholms universitet beslutade att sluta anställa universitetsadjunkter med forskningsuppgifter, bara adjunkter med icke forskningsrelaterade undervisningsuppgifter.

De två medarbetarna har haft anställning som adjunkter, men under hela sin anställningstid har de arbetat med sådana arbetsuppgifter som de tidigare universitetsadjunkterna, och med 30 procent av sin arbetstid avsatt för FKU.

Arbetsdomstolen skriver i sin dom att beslutet att dra in FKU-tiden inte inneburit att deras anställningar ändrats i grunden och att beslutet därför inte innebar att de sagts upp från sina anställningar. Det förändras inte av att universitetet – genom institutionen och dess prefekt – valt att låta de två arbetstagarna under hela deras anställningstid som adjunkter utföra forskningsanknuten undervisning  och använda 30 procent av sin arbetstid till FKU.

”Att institutionen valt att under deras anställningstid låta dem använda 30 procent av sin arbetstid till FKU kan, enligt Arbetsdomstolens mening, inte anses innebära att de haft fog att uppfatta det som att de tillförsäkrats en rätt till sådan tid”, skriver AD i domen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.