En majoritet av faktorerna som kan förklara kvinnors högre sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa är arbetslivsknutna.
Bild: Mostphotos
En majoritet av faktorerna som kan förklara kvinnors högre sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa är arbetslivsknutna.

Arbetslivsfaktorer kan vara en förklaring till skillnad i psykisk ohälsa mellan män och kvinnor

JÄMSTÄLLDHET2021-02-25
Kvinnor står för två tredjedelar av sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa. Förklaringen kan finnas i arbetslivet. I kvinnodominerade sektorer finns påfrestningar i arbetsmiljön eller arbetssituationen som ökar risken för psykiatriska diagnoser, visar en ny forskningsöversikt.

Psykisk ohälsa är den vanligaste anledningen till sjukskrivning både bland kvinnor och män. Men av alla sjukfall i psykisk ohälsa står kvinnor för två tredjedelar och män för en tredjedel. På uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten har forskare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborg universitet gjort en kunskapsöversikt av nordisk forskning för att hitta möjliga förklaringar till kvinnors högre sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa.

I de kartlagda studierna hittar forskarna sju faktorer som har ett samband till sjukfrånvaro med psykisk ohälsa hos kvinnor, men inte hos män. Det är personalneddragningar, obalans mellan ansträngning och belöning i arbetslivet, att arbeta i en kvinnodominerad bransch med låga krav på kompetens, skillnader i kvinnors och mäns yrken och arbetsplatser, rökning, låg utbildningsnivå och lång sjukskrivningstid sedan tidigare. Enligt Sahlgrenska akademins kartläggning handlar sambandet mellan dessa faktorer och psykisk ohälsa hos kvinnor om att kvinnor är mer sårbara för faktorn eller att fler kvinnor exponeras för faktorn, jämfört med män. 

En majoritet av faktorerna som kan förklara kvinnors högre sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa är arbetslivsknutna. Enligt Sahlgrenska akademin visar flera studier att den könsuppdelade arbetsmarknaden har betydelse, bland annat genom att det inom kvinnodominerade yrken finns påfrestningar i arbetsmiljön eller arbetssituationen som ökar risken för psykisk ohälsa.

Kunskapsöversikten från Sahlgrenska akademin är en del av Jämställdhetsmyndighetens rapport ”Psykisk ohälsa och andra aspekter av hälsa” som är en del av myndighetens regeringsuppdrag att följa upp det politiska delmålet ”Jämställd hälsa”.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.