Arbetslösa nöjda med privata jobbcoacher

ARBETSFÖRMEDLINGEN2024-04-18

De flesta arbetslösa som får hjälp av handledare från fristående privata leverantörer i Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och matcha är nöjda med det stöd de får, enligt en ny studie från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

Den som är arbetslös och varit inskriven på Arbetsförmedlingen en längre tid kan genom tjänsten Rusta och matcha välja leverantör för att få stöd med att hitta ett jobb eller börja en utbildning. I en enkät som IFAU genomfört uppger deltagarna att de haft handledningssamtal, skrivit cv, fått hjälp med att hitta jobb samt fått information om arbetsmarknaden och om olika utbildningar.

Enligt svaren har de organiserade aktiviteterna tagit 2–5 timmar per vecka och jobbsökandet ungefär 12,5 timmar. Medan de flesta träffade sin handledare åtminstone varannan vecka hade var tredje inte möten i den omfattning som de ska ha enligt regelverket.

”I vissa fall är kontakterna mellan arbetssökande och handledare inte så täta som man tänkte sig när tjänsten utformades”, konstaterar Kristina Sibbmark, en av forskarna bakom rapporten, i ett pressmeddelande.

Enligt IFAU är de flesta nöjda med insatsen, och valet av leverantör har också fungerat bra för de allra flesta. Personer med lägre utbildning och de som är födda utanför Norden får mest stöd och är också nöjdast. Högutbildade och arbetssökande som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga får mindre hjälp än andra, och de är också mer kritiska till tjänsten.

Kvinnor deltar enligt IFAU i mindre utsträckning i organiserade aktiviteter inom Rusta och matcha än vad män gör. Deltagare som står olika långt från arbetsmarknaden enligt de AI-modeller som styr anvisningen till tjänsten får enligt enkäten ungefär lika mycket stöd.

”Arbetssökande som har svårare att få jobb får inte mer hjälp än andra, trots att leverantörerna får en högre ersättning för dem”, kommenterar forskaren Martin Söderström studiens resultat i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA