Arbetssjukdomar inom vården ökade kraftigt

ARBETSMILJÖ2021-06-03
Antalet anmälda arbetssjukdomar nära fördubblades under förra året. Ökningen skedde främst inom vård och omsorg, visar Arbetsmiljöverkets nya statistik.

Arbetsmiljöverkets officiella statistik över anmälda arbetsskador för 2020 visar att de anmälda arbetssjukdomarna ökade med 84 procent under 2020, framför allt inom vård och omsorg. Bland kvinnor ökade antalet anmälda arbetssjukdomar med 117 procent. Totalt anmäldes närmare 19 500 arbetssjukdomar till Arbetsmiljöverket under 2020.

”Den betydligt större ökningen bland kvinnor jämfört med män beror till stor del på hur pandemin slagit olika hårt mot olika branscher. Här ingår bland annat vård, omsorg och sociala tjänster, som har en hög andel kvinnliga arbetstagare”, konstaterar Ann Ponton Klevestedt, chef på Arbetsmiljöverkets statistik- och analysenhet, i ett pressmeddelande.

De anmälda arbetsolyckorna med sjukfrånvaro minskade med drygt fem procent till cirka 33 000 olycksfall med sjukfrånvaro. Arbetsmiljöverket kopplar förändringarna till pandemin:

”I rapporten ser vi även att antalet anmälda olyckor till och från jobbet har minskat med nära 30 procent under 2020, förmodligen på grund av det ökade arbetet hemifrån”, framhåller Ann Ponton Klevestedt.

Antalet anmälda arbetsolyckor med dödlig utgång minskade till 24 under 2020. Jämfört med tidigare år är det en tydlig minskning – 2019 anmäldes 36 arbetsolyckor med dödlig utgång, och 2018 var de 50, konstaterar Arbetsmiljöverket. Men enligt Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem är det för tidigt att dra några långtgående slutsatser av minskningen:

”Vi förstår att det kan uppfattas som positivt att statistiken visar att dödsolyckorna är färre jämfört med tidigare år. Men varje arbetsrelaterat dödsfall är en oacceptabel tragedi som kan undvikas med hjälp av ett fungerande arbetsmiljöarbete”, understryker hon i pressmeddelandet.

Arbetsmiljöverkets inspektioner av dödsolyckor visar ofta att det har funnits brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och att riskbedömningar har saknats eller varit bristfälliga för det arbetsmoment som skulle utföras.

”Det är alltid arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen som gör den största skillnaden. Och det systematiska arbetsmiljöarbetet, där man hittar riskerna och åtgärdar dem, är extremt viktigt i det här sammanhanget. Alla kan begå misstag – men det måste kunna ske utan katastrofala konsekvenser”, konstaterar Erna Zelmin-Ekenhem.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.