I dag växlade ST och arbetsgivarorganisationen Almega yrkanden inför kommande förhandlingar om ett nytt kollektivavtal inom spårtrafikbranschen.
Bild: Mostphotos
I dag växlade ST och arbetsgivarorganisationen Almega yrkanden inför kommande förhandlingar om ett nytt kollektivavtal inom spårtrafikbranschen.

Arbetstiden blir knäckfråga inom spårtrafiken

AVTAL2020-02-07

Arbetstiden blir en viktig fråga för båda parter i avtalsförhandlingarna om nya kollektivavtal inom spårtrafikbranschen. När det gäller löneökningarna har fack och arbetsgivare närmat sig varandra, enligt STs förhandlingsledare Marita Larsson.

I dag gick startskottet för loppet om ett nytt kollektivavtal inom spårtrafiksbranschen då ST och arbetsgivarorganisationen Almega växlade yrkanden med varandra.

För STs del utgör medlemmarnas arbetsmiljö och arbetstider de mest centrala frågorna, enligt STs förhandlingsledare Marita Larsson.

ST yrkar på att arbetstiden bör regleras på ett sätt som ökar möjligheten att kombinera arbetsliv och fritid. Den arbetstid som medlemmarna får betalt för är betydligt lägre än den så kallade bortavarotid som man i nuläget inte får betalt för, enligt Marita Larsson.

– När hen kliver av sitt pass kan hen vara i Kiruna och måste vänta på ett tåg hem för att kunna sköta vardagslivet med hämtning, lämning och läxläsning. Det borde kunna regleras med bättre schemaläggning, säger hon till Publikt.

Motparten Almegas förhandlingsansvarige, arbetsrättsjurist Susanne Svärd Elfström, vill inte föregå förhandlingarna genom att kommentera detaljer i motpartens yrkanden i nuläget. Men även hon ser arbetstiden som en viktig fråga att hantera.

– Det handlar om att man ska kunna få ut heltid för den som är heltidsanställd. I dag med de regler som finns i avtalen går det inte alltid, säger hon.

Almega yrkar på att en så kallad undertidspott ska införas, så att arbetstid som inte utnyttjas i en schemaläggningsperiod ska kunna flyttas över till nästa period.

Man yrkar också på att det ska finnas en möjlighet för arbetsgivaren att runda såväl centralt som lokalt kollektivavtal genom att komma överens individuellt med arbetstagaren om avsteg från skrivningarna kring arbetstidens förläggning.

Restriktionerna kring nattarbete bör också skrivas om. Bland annat med en formulering som tillåter ständigt nattarbete, skriver Almega i sitt yrkande.

När det gäller återhämtning vill man korta personalens rättighet till sammanhängande semester, från fyra veckor till tre veckor.

Det är ibland svårt att få ihop sommarsemestrarna, till exempel för lokförare som det inte finns så många av, säger Susanne Svärd Elfström.

När det gäller löneökningarna är parterna betydligt närmare varandra än när det handlar om arbetstidens förläggning.

ST yrkar på ett ettårigt avtal med löneökningar i nivå med det så kallade märket som sätts av industrin.

Enligt Susanne Svärd Elfström vill även Almega hålla sig till märket, men man vill se att löneökningarna ska utgå ifrån ”förutsättningarna på varje arbetsplats och omvärldens påverkan”.

När det gäller avtalslängden yrkar arbetsgivarorganisationen på ett ettårigt avtal eller på en period som motsvarar den som sätts av industrin.

– Att de inte kräver sifferlösa tillsvidareavtal utan lägger sig på märket tyder på att de har lyssnat på oss. Kamp lönar sig, säger STs förhandlingsledare Marita Larsson.

Utöver det om lön och arbetstid yrkar ST på att avtalen ska slå fast att arbetsgivaren ska upprätta rutiner kring hot, våld och trakasserier på arbetsplatserna. Ensamarbetet ska minimeras, och helst försvinna helt, skriver förbundet i sitt yrkande.

En återkommande fråga har varit vad som ska gälla i en situation då den som har en så kallad säkerhetstjänst förlorar sin anställning, eftersom hen inte längre uppfyller Transportstyrelsens krav.

Även om ST inte yrkar på en specifik text i kollektivavtalet i det här läget, är målet att öka omställningstiden för den anställde som råkar ut för en sådan så kallad ”loss of licence”, enligt STs Marita Larsson.

Ett ytterligare yrkande handlar om att besök hos mödravård på arbetstid ska gälla även för medföljande partner, ett yrkande som ST kommer lyfta fram genomgående i den kommande avtalsrörelsen, enligt Marita Larsson.

– Vi tycker att det är en viktig fråga ur ett jämställdhetsperspektiv. Mödravård angår även partnern.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Inlagt av Tomas (ej verifierad) tors, 02/13/2020 - 15:48
Vad ligger procenten på i löneökning?
Blir det en reallöneminskning, som förra gången? Facken ligger alltid lågt när det är s-regering av någon konstig anledning.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA