Åtta nya servicekontor föreslås öppna i år

STATENS SERVICECENTER2020-03-25

Stockholm, Göteborg, Malmö och Ulricehamn kommer att få nya servicekontor under 2020, om det förslag som regeringens utredare presenterade under onsdagen blir verklighet. Tidigare har regeringen beslutat om nya kontor i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele.

Stockholm, Göteborg, Malmö och Ulricehamn. Det är städerna som får nya servicekontor i år, om regeringens utredare får gehör för sitt förslag. Sedan tidigare har regeringen tagit beslut om att nya servicekontor ska slå upp portarna i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele.

I dagsläget finns det 113 servicekontor runt om i landet, och regeringen har aviserat att man avser att utöka den siffran löpande.

”Lokal statlig närvaro i hela landet är viktigt för att hålla ihop samhället och för att upprätthålla legitimitet och förtroende för de statliga myndigheterna”, skriver utredaren och tillika landshövdingen i Stockholms län, Sven-Erik Österberg i promemorian.

Förslaget om de nya servicekontoren är en avrapportering av den första delen av hans uppdrag. I mitten av november i år ska Sven-Erik Österberg redovisa nästa deluppdrag, som går ut på att ta fram ytterligare förslag på lämpliga orter för servicekontor. Han ska också presentera förslag på vilka ytterligare myndigheters serviceverksamheter som kan samlas inom Statens servicecenter.

Den del av uppdraget som presenterades i dag skickas nu ut på en remissrunda, där remissinstanserna har till 25 maj på sig att svara.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA