Avveckling bättrar ryktet

POSTEN2003-12-02
Anställda hjälps till nytt jobb eller utbildning. Posten kan få välbehövlig good-will för sitt sätt att genomföra nedskärningar. Lönsamt är det också.

De senaste tio åren har Posten gjort sig av med hälften av kassapersonalen. Även andra delar av verksamheten har krympt. Under 90-talet använde företaget uppsägningar, avtalspensioneringar och avgångsvederlag för att minska personalstyrkan. Men i januari 2000 lanserades en annan metod: omställningsorganisationen Posten Futurum.
Övertaliga postanställda som går in i Futurum får under 18 månader hjälp av regionala ”coacher” att hitta ett annat arbete. Deltagandet är frivilligt från den anställdes sida.

Futurum har varit mycket lönsamt för Posten, anser nationalekonomen Ola Sabel vid Göteborgs handelshögskola. En traditionell hantering av övertalighet med uppsägningar, pensioneringar och avgångsvederlag hade kostat 80 till 100 procent mer än Futurummodellen.
Att det är en så pass god affär att ta hand om sina anställda på ett bättre sätt beror bland annat på att en traditionell nedskärningsprocess för med sig stora kostnader i form av hög sjukfrånvaro och lägre produktionstakt.

En annan fördel för Posten är ökad good-will. Med Futurum kan Posten ses som en ansvarstagande arbetsgivare som inte ”köper sig fri” från problemen. Och eftersom Postens verksamhet och omstrukturering är en i hög grad politiserad fråga, är omvärldens uppfattning särskilt viktig, menar Ola Sabel.
Samverkan mellan parterna och god information har varit nycklar till framgång. Ett centralt avtal med Postens fackliga organisationer har gett en ram åt verksamheten. Tack vare att deltagandet i Futurum är frivilligt har facken också accepterat avsteg från lagen om anställningsskydd, LAS.

Målet för Posten och Posten Futurum är att samtliga deltagare ska hitta en ”extern lösning”, arbete eller utbildning, inom 18 månader. För närvarande lyckas man till 93 procent.
En stor del av deltagarna är medelålders kvinnor som arbetat länge på postkontor. De har allmänt sett inte haft svårt att få jobb, utan har med sina kunskaper om kassahantering och sin kundvana visat sig vara en eftertraktad grupp på arbetsmarknaden.

Detta är Futurum

Prognosen är att 4–5 000 postanställda ska ingå i Futurum. Den som vill delta får ansöka om det. Om man antas som deltagare blir man uppsagd från Posten på grund av arbetsbrist. Därefter ges full lön under de 18 månader då Futurum bistår med rådgivning, praktiskt stöd i jobbsökande och eventuella kompletterande utbildningar. Den som i stället vill gå en längre utbildning eller starta eget får full lön i tio månader.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.