Begränsade möjligheter att styra i kris

STATSFÖRVALTNING2020-12-14

Statskontoret konstaterar i en rapport att den svenska förvaltningsmodellen begränsar regeringens möjligheter att styra. I granskningen har myndigheten studerat mer än 400 regeringsbeslut under pandemin.

Teoretiskt ger den svenska förvaltningsmodellen stora möjligheter för regeringen att styra myndigheterna och påverka arbetet i regioner och kommuner. Men i praktiken begränsas regeringens möjligheter att styra av flera skäl, konstaterar Statskontoret.

I granskningen har ingått drygt 400 beslut som regeringen fattat mellan februari och september 2020 med anledning av pandemin. Den visar att pandemin har påverkat alla samhällets sektorer, och att alla departement har varit involverade i beslut som har att göra med pandemin.

Under en kris behöver regeringen fatta beslut snabbare och ibland utifrån knapphändig information, konstaterar Statskontoret i rapporten. Men regeringens möjligheter att styra myndigheter och verksamheter är desamma oavsett om det är ett normalläge eller ett krisläge.

Studien visar att regeringens möjligheter att styra i praktiken kan begränsas av flera skäl. Det kan till exempel ta tid att bereda ett beslut, även när man går ifrån normala tidsramar. Det är också svårt att i praktiken och på kort tid flytta ansvar mellan olika förvaltningsnivåer. Regeringen är enligt rapporten också beroende av underlag och information från myndigheterna när den fattar beslut.

Modellen med organisatoriskt fristående myndigheter och ett förhållandevis litet regeringskansli innebär att expertkunskapen i hög grad är placerad i myndigheterna snarare än i Regeringskansliet. Myndigheterna behöver också förstå regeringens förväntningar och syfte med beslutade insatser för att kunna genomföra uppdraget på ett bra sätt, skriver Statskontoret.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.