Statskontorets rapport "En innovativ och samverkande förvaltning".
Statskontorets rapport "En innovativ och samverkande förvaltning".

Begränsat genomslag för statsförvaltningens mål

STATSFÖRVALTNING2020-09-09
Sedan tio år tillbaka finns ett mål om att statsförvaltningen bland annat ska vara innovativ och effektiv med en väl utvecklad service. Bland myndigheterna finns en bred acceptans för målet – men det har begränsat genomslag i myndigheternas arbete, konstaterar Statskontoret i en rapport.

För tio år sedan beslutade riksdagen om ett förvaltningspolitiskt mål, statsförvaltningen ska:

”... vara en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har en väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete.”.

Statskontorets granskning visar att det har en bred acceptans i förvaltningen och i politiken. Men analysen visar också att målet i praktiken har ett begränsat genomslag, trots att förvaltningspolitiken är en angelägenhet för alla myndigheter. En anledning är att myndighetscheferna inte låtit sig styras utifrån målet. De har i stället själva formulerat om det förvaltningspolitiska målet i den egna verksamheten.

Att målet i huvudsak sammanfattar kända, centrala värden som också finns i lagar och förordningar, uppfattar myndigheternas chefer som positivt. Det förenklar styrningen och stärker motivationen. De anser också att det fungerat som inspiration för det egna arbetet.

Statskontoret konstaterar att det krävs fingertoppskänsla från myndighetscheferna för att balansera styrningen utifrån målet. Det gäller särskilt avvägningen mellan innovation och effektivitet. Myndigheten måste kunna argumentera för nytänkande i sin dialog med Regeringskansliet, som enligt myndighetscheferna helst vill ha lagom innovativa lösningar som inte är för kostsamma.

I praktiken har det förvaltningspolitiska målet haft ett begränsat genomslag i myndigheternas arbete, skriver Statskontoret. Få av myndighetscheferna uppfattar att de är styrda av det. Ändå är myndighetscheferna genom sitt praktiska arbete centrala i att genomföra förvaltningspolitiken.

Enligt Statskontorets undersökning är det i stor utsträckning är upp till myndighetscheferna själva att översätta och genomföra det förvaltningspolitiska målet i den egna verksamheten, eftersom det inte finns nedbrutet i delmål. Enligt undersökningen vill myndighetscheferna ha en bättre dialog med Regeringskansliet för att definiera innebörden i målet och väga de olika delarna mot varandra. De vill också ha fler gemensamma forum där de kan prata med varandra om förvaltningsövergripande frågor.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.