Sametingets politiker har sammanträde på olika platser tre gånger per år. I maj 2024 höll plenum sitt sammanträde i Riksdagshuset i Stockholm, där både talman Andreas Norlén och kulturministern Parisa Liljestrand invigningstalade.
Bild: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag
Sametingets politiker har sammanträde på olika platser tre gånger per år. I maj 2024 höll plenum sitt sammanträde i Riksdagshuset i Stockholm, där både talman Andreas Norlén och kulturministern Parisa Liljestrand invigningstalade.

Besparingar på Sametinget oroar

SAMETINGET2024-05-30

Nedskärningar på Sametinget riskerar att slå hårt mot myndighetens medarbetare, men även mot det samiska samhället, enligt ST inom Sápmi. ”Vår personal brinner för de samiska frågorna, men min farhåga är att folk tappar sugen och säger upp sig när man skär ned på redan små resurser”, säger STs avdelningsordförande Marie Enoksson.

För att kapa kostnader och effektivisera verksamheten planerar arbetsgivaren en större omorganisation på Sametinget. Men de fackliga organisationerna ST och Saco-S är kritiska till förslaget. I en gemensam skrivelse varnar facken för att sparkraven och omorganisationen kan få allvarliga konsekvenser för verksamheten och personalens arbetsmiljö.

STs avdelningsordförande Marie Enoksson menar att Sametinget har varit underfinansierat under lång tid och att den generella besparingen på statsförvaltningen därför slår mycket hårt mot myndigheten.

– Vi har länge haft en ohållbar situation, anslaget räcker helt enkelt inte till. Nu har myndigheten fått tydliga signaler från kulturdepartementet att ledningen måste prioritera, säger hon.

Samtidigt som ekonomin stramas åt har pressen på det samiska samhället – och därmed även på Sametinget – ökat, menar hon.

– Det är av stor vikt att vi kan lyfta samernas intressen, särskilt under den pågående gröna omställningen när nya gruvor och vindkraftverk planeras i samiska områden. Här har Sametinget en viktig roll att spela. Tyvärr har vi inte de resurser och den personal som krävs för att vi ska kunna möta de höga krav som ställs på oss, säger Marie Enoksson.

En del besparingar, exempelvis på kompetensutveckling och personalkonferenser, har redan gjorts. Nu väntar sammanslagningar av avdelningar och en minskning av personalstyrkan. Inget varsel har lagts, men ST-avdelningen befarar att omkring fem tjänster kan beröras av nedskärningarna. I dag har Sametinget ett sextiotal anställda.

– De neddragningar som planeras drabbar språkavdelningen, kulturavdelningen och informationsfunktionen. Eftersom vi redan har väldigt små resurser innebär det att vi inte kommer att kunna göra allt som förväntas av oss, säger Marie Enoksson.

Genom fackens skrivelse hoppas hon att Sametingets folkvalda organ och kulturdepartementet ska inse vilken effekt besparingarna riskerar att få.

– Vi vill skapa en diskussion bland våra politiker i Sametinget, men också i regeringen. De behöver fundera över hur de ser på framtiden för Sametinget. Det här handlar inte bara om en oro för personalen, utan om Sametingets existens och vad vi ska ha för roll, säger Marie Enoksson.

Just nu är hennes främsta farhåga som facklig företrädare att myndigheten ska drabbas av en personalflykt.

– Vi har många medarbetare som arbetat här länge, som har värdefull kompetens, som vi riskerar att tappa. Jag menar att vi behöver göra en omstart i det här arbetet och analysera hela organisationen noga, säger Marie Enoksson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA