Annons:

Blandat resultat av rehabsatsningen

REHABILITERING2012-12-14

Rehabiliteringsgarantin har lett till att sjukfrånvaron minskat med 26 procent bland dem som fått KBT-behandling och är kvar i arbete. Men bland dem som fått smärtbehandling är resultaten genomgående negativa. Det visar den utvärdering som presenterades i dag.

I dag, fredag, lämnade ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, och IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, den utvärdering av rehabiliteringsgarantin som regeringen beställde i våras.

Garantin gäller de två diagnoser som står för 70 procent av alla sjukskrivningar:

• Patienter med ångestsyndrom, depression och stress skulle få kognitiv beteendeterapi, KBT.

• Patienter med långvarig smärta i axlar, nacke eller rygg skulle få multimodal behandling, MMR.

Utvärderingen visar att den bästa effekten finns bland de unga som fått KBT-behandling och haft relativt begränsade sjukskrivningar. Bland dem som inte var sjukskrivna när de började KBT-behandlingen har sjukfrånvaron minskat med 26 procent. För dem som gick in i KBT-behandling och var sjukskrivna har den bara minskat med 1,6 procent.

Men för dem som behandlats för smärtbesvär är resultaten genomgående negativa. Bland dem som inte var sjukskrivna när de började MMR -behandlingen har sjukfrånvaron ökat med 60 procent. Bland dem som var sjukskrivna och fick MMR-behandling är ökningen 11 procent.

Pathrik Hägglund från ISF sade vid en presskonferens att det finns en omfattande ohälsa bland dem som fått MMR-behandling.

– Och de har en svag position på arbetsmarknaden. De resultat vi kommit fram till är inte helt oväntade, förklarade han.

Per Johansson från IFAU sade att ska göras studier där man försöker hitta grupper som visar på positiva effekter:

– Slutsatsen måste vara att man funderar över hur MMR-behandlingarna kan förbättras.

För smärtpatienterna är MMR-behandlingen omfattande med ett 20-tal behandlingstillfällen. För KBT-patienterna handlar det om tio behandlingstillfällen.

– Det finns en inlåsning i form av den omfattande MMR-behandlingen. Vi ser också att en återgång i arbete inte alltid varit ett tydligt mål för rehabiliteringen, sade Pathrik Hägglund.

Undersökningen har baserats på uppgifterna i Region Skånes vårddatabas där samtliga skånska deltagare i rehabiliteringsgarantin mellan januari 2010 och juni 2011 ingår. Deltagarna i rehabiliteringsgarantin har jämförts med individer med likartade problem som inte fått behandling.

Under veckan har regeringen och SKL beslutat förlänga överenskommelsen om rehabiliteringsgarantin under 2013.

Rehabiliteringsgarantin

  • KBT, kognitiv beteendetearpi, används vanligen för patienter med måttliga till medelsvåra ångestsyndrom, depression eller stress.
  • MMR, Multimodal rehabilitering innebär att ett team från olika professioner behandlar långvarig diffus smärta i axlar, nacke eller rygg.

Genom rehabiliteringsgarantin genomförde landstingen 55 167 KBT-behandlingar 2011. Samma år genomfördes 9 238 multimodala behandlingar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Hälsa
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA