Bonus - men inga lönegarantier

LÖNER2003-12-16
Bonuslöner, Stockholmssatsning och möjlighet för äldre att gå ned i arbetstid. Det är några inslag i det nya avtalet på skatteområdet.

Det är ST-Skatt, Seko och motparten Riksskatteverket som står bakom avtalet, som ska ligga till grund för fortsatta förhandlingar lokalt på skatteförvaltningen och kronofogdemyndigheterna.

Saco hoppade av förhandlingarna och är inte med i uppgörelsen.

– Saco accepterade inte kortare arbetstid för de äldre, utan vill i första hand satsa på de yngre, förklarar Lars-Olof Nilsson, ordförande i ST-Skatt.

Utrymmet för lönehöjningar har satts till 2,7–2,9 procent. Men flera potter tillkommer som höjer nivån (se faktaruta).

Enligt avtalet ska ”skattehandläggare” bli den normala titeln. Det betyder att assistenttjänster kan skrivas om till handläggartjänster.

Anställda över 61 års ålder kan få minska sin arbetstid med 20 procent. En del av lönesänkningen fylls då ut med pengar som tidigare varit öronmärkta för Trygghetsstiftelsen. Avtalet ger också föräldralediga och sjukskrivna rätt till retroaktiv lönehöjning.

– Ett jättebra avtal, tycker Lars-Olof Nilssont. Vi har också enats om utgångspunkter för löneprinciper, och om att följa upp vad som sker med dem på myndighetsnivån.

Parterna har också enats om att ta bort den individuella löneökningsgarantin, vilket innebär att enskilda medlemmar kan bli helt utan höjning.

– Det handlar om att man ska ha en korrekt lön, säger Kerstin Grahn, vice ordförande i avdelningen. Och om vi inte hade tagit bort garantin hade vi aldrig kunnat rätta till gamla ”snedsitsar”.
Men ställningstagandet är inte okontroversiellt. Ing-Mari Sandin, sektionsordförande i Stockholm, är en av dem som talat för individgarantin.

– Det är ju ett givande och tagande i förhandlingar, konstaterar hon. Men det finns medlemmar som slitit ut sig och inte orkar mer, och de får inte förbigås. Jag kommer att jobba för att värdesäkra lönen vid vår myndighet.

Fakta:

De anställda på skatte- och kronofogdemyndigheterna kan få ut mer än det generella utrymmet på 2,7 – 2,9 procent:

  • Myndigheterna kan (men måste inte) avsätta 2,5 – 5,0 procent till en resultatrelaterad bonus. Bonusen faller ut om vissa mål uppnås på områden som behöver förbättras.
  • Det ska bli vanligare med löneändringar vid sidan om ordinarie avtalsförhandlingar, t ex när någon får mer kvalificerade arbetsuppgifter. För detta avsätts 0,5 procent.
  • Kronofogdemyndigheten i Stockholm får höja det generella löneutrymmet med 1,4 procent och skattemyndigheten i Stockholm med 1,2 procent. Detta för att klara kompetensförsörjningen på huvudstadens heta arbetsmarknad.
  • Särskilt kvalificerade handläggare kan få individuella påslag utan att det tas från det gemensamma löneutrymmet. Även andra personalkategorier kan uppmärksammas på detta sätt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.