Bild: Getty Images

Brå: Polisen behöver fler it-forensiker

POLISEN2023-01-26

Den forensiska verksamheten inom Polisen är fortfarande eftersatt, och framför allt finns det för få it-forensiker, konstaterar Brottsförebyggande rådet, Brå, i en utvärdering. Långa handläggningstider leder enligt Brå till att Polisens utredare avstår från att göra beställningar.

Den forensiska verksamheten spelar en viktig roll för att Polismyndigheten ska kunna uppnå sitt mål för 2024 om framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring, konstaterar Brå i rapporten till regeringen. Men kapaciteten är eftersatt, framför allt när det gäller den it-forensiska verksamheten. Rapporten är en del av en större utvärdering av Polisens satsning på 10 000 nya polisanställda till 2024.

Brå konstaterar att Polismyndigheten sedan tidigare varit medveten om att den forensiska verksamheten var underdimensionerad. När myndigheten fått stora resursförstärkningar de senaste åren har det därför funnits en vilja att satsa på just den forensiska verksamheten. Brås utvärdering visar dock att verksamheten fortfarande är eftersatt. Under åren 2017–2021 ökade produktionen av it-forensiska utredningar med 38 procent, men antalet it-forensiker ökade bara med 17 procent.

”Antalet anställda inom den forensiska verksamheten har ökat, men inte mer än myndigheten totalt sett, och i mindre utsträckning än utredningsverksamheten, som är beställare av de forensiska undersökningarna. Det leder till att man inte kan möta efterfrågan”, konstaterar utredaren Anna-Lena Beutgen i ett pressmeddelande.

De långa handläggningstiderna leder enligt rapporten till att utredningsledare ibland avstår från att göra beställningar. I stället låter de andra funktioner inom myndigheten säkra spår i exempelvis mobiltelefoner, även om det innebär en risk att kvaliteten blir sämre.

”Det är tydligt att det behövs mer personal till de forensiska verksamheterna, men det löser inte hela problemet. Det behöver bli tydligare vilka ärenden som ska prioriteras för att kunna använda verksamheten så effektivt som möjligt. Polisen behöver även öka den forensiska kunskapen inom hela myndigheten, så att utredningsledare kan göra bättre beställningar och andra funktioner kan avlasta specialisterna med enklare undersökningar”, understryker utredaren Linnea Littman i pressmeddelandet.

Forensisk verksamhet

Polisens forensiska verksamhet ska hjälpa utredningsverksamheten med att säkra och undersöka digitala och fysiska spår. Den forensiska verksamheten delas in i tre grenar: kriminaltekniskt fältarbete, laborativ forensik samt it-forensik. Resultaten från den forensiska verksamheten spelar en viktig roll i att vägleda utredningar framåt och för att få fram teknisk bevisning i brottmål.

Källa Brå

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Polisen Brå
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA