Bristande kunskap om otillbörliga handelsmetoder

UPPHANDLING2022-08-24
Konkurrensverket, KKV, anser efter en granskning att myndigheter har bristande kunskap om lagen om otillbörliga handelsmetoder. Granskningen omfattade 15 offentliga aktörer.

Lagen om otillbörliga handelsmetoder, LOH, infördes 1 november 2021 och syftar till att skydda leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter, skriver KKV i pressmeddelandet. Syftet med granskningen var att kontrollera regelefterlevnad och regelkännedom bland offentliga aktörer som agerar köpare på jordbruks- och livsmedelsmarknaden. Resultatet tyder på vissa brister i kännedomen om lagen, skriver KKV.

KKVs skrivelse med frågor skickades ut till fyra statliga myndigheter, två regioner, åtta kommuner och ett kommunalt bolag som samtliga köper in jordbruks- och livsmedelsprodukter. Det var frivilligt att besvara skrivelsen och bara sex av de tillfrågade svarade.

De som skickade in svar uppgav att de har kunskap om lagen. Men KKV konstaterar i pressmeddelandet att det av svaren i granskningen framkommit brister hos offentliga aktörer vad gäller kunskapen om LOH, framför allt när det gäller avbeställningar.

Utifrån granskningen har KKV initierat tillsynsärenden i tre fall, där samtliga ärenden rör avbeställningar. Ärendena har skrivits av sedan aktörerna justerat sina avtal.

KKV drar slutsatsen att myndigheten behöver vidta ytterligare åtgärder för att förbättra kännedomen om LOH hos offentliga aktörer för att på så sätt bidra till förhöjd efterlevnad av lagen. Myndigheten har därför tagit initiativ till ett projekt för information riktad till offentliga aktörer, vilket ska bidra till att målet med tillsynen – hög regelefterlevnad – nås.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.