Bristande samverkan bromsar digitalisering

DIGITALISERING2023-09-21

Bristande samverkan mellan myndigheterna hindrar en fördjupad digitalisering, enligt Myndigheten för digital förvaltning, Digg. En gemensam digitalisering av svenska myndigheter är enligt Digg nyckeln till en effektivare offentlig förvaltning.

Digg har genomfört ett pilotprojekt i samarbete med ett antal myndigheter med vitt skilda ansvarsområden. Enligt Diggs rapport går digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen i otakt. Nivån på myndigheternas digitalisering varierar, vilket beror på bristande samverkan mellan myndigheterna. Dessutom saknas enligt Digg en digital infrastruktur.

De myndigheter som deltog i Diggs projekt var Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna och Skogsstyrelsen. Alla arbetar med tillsyn, men de är olika stora och har olika digitaliseringsgrad.

”Det är inte ovanligt att myndigheter med liknande sakområden samarbetar, men vi ville se om det gick att mixa myndigheter från olika sakområden och med olika förutsättningar. Målet var att hitta områden där det finns gemensamma utmaningar på tvären”, förklarar Karin Garcia Ambrosiani, analytiker på Digg, i ett pressmeddelande.

Enligt Karin Garcia Ambrosiani fanns det stort intresse hos myndigheterna för området riskhantering. Trots sina skillnader kunde de fem myndigheterna se likheter och gemensamma utmaningar. De uppskattade också möjligheten att få diskutera tvärsektoriellt:

”Att se hur arbetet kan stötta ens egen kärnverksamhet väcker intresse, och det vi sett är att det gemensamma arbetet måste vara en del av den vanliga verksamhetsutvecklingen och ligga på kärnverksamhetsnivå”, berättar Karin Garcia Ambrosiani.

Anders Astonsson, som är digital strateg på på en av de deltagande myndigheterna, Fastighetsmäklarinspektionen, ser fördelar med samordning:

”Det skulle vara mycket resurssparande om staten kunde samordna både juridik och teknik som rör digitalisering, i stället för att varje myndighet ska göra det själv”, framhåller han i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA