Öppnare utbyte mellan myndigheter föreslås

VÄLFÄRDSBROTT2023-09-25

Regeringen vill öka möjligheterna för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att utbyta information med andra myndigheter. Det framgår av en lagrådsremiss. Enligt regeringen har dataskyddsregleringen inte följt med utvecklingen.

Välfärdsbrott kostar enligt regeringens pressmeddelande samhället tiotals miljarder kronor årligen. För att bekämpa detta föreslår regeringen att Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten får större möjligheter att använda personuppgifter vid kontroller för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. I en lagrådsremiss skriver regeringen att de båda myndigheterna bör få utökade möjligheter att utbyta information, exempelvis med andra myndigheter.

Den föreslagna lagändringen ska göras i socialförsäkringsbalken, som styr Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens hantering av personuppgifter. Enligt pressmeddelandet har ingen fullständig översyn av dataskyddsregleringen på socialförsäkringsområdet genomförts sedan 2003. Med anledning av den snabba tekniska utveckling som skett de senaste 20 åren, samt ökningen av bidragsbrott, anser regeringen att lagstiftningen behöver moderniseras och kontrollverktygen stärkas.

”Den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar och bidragsbrott från välfärdssystemen 2021 uppgick till ca 14,6 miljarder kronor. För att förhindra att bidrag betalas ut till personer som inte har rätt till dem är det helt nödvändigt att kunna använda personuppgifter i kontrollerna och underlätta informationsutbyte mellan myndigheter”, understryker äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje, M, i pressmeddelandet.

Syftet med förslaget är att myndigheterna ska kunna använda personuppgifter i sitt kontrollarbete. Men även i samband med underrättelser till och från andra myndigheter samt vid hanteringen av polisanmälningar. Det ska vara tillåtet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna ut personuppgifter digitalt, så länge det inte strider mot bestämmelser om sekretess och krav på säkerhet.

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft 15 februari 2024.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA