Regeringen vill öka möjligheten till informationsutbyte

STATSFÖRVALTNING2023-10-20

Regeringen vill ge Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ökade möjligheter att utbyta digital information med andra myndigheter. Syftet är att förbättra förutsättningarna att upptäcka och förhindra felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

I en proposition föreslår regeringen bland annat att Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska få utökade möjligheter att använda personuppgifter vid kontroller och att utbyta uppgifter digitalt med andra myndigheter. Enligt ett pressmeddelande beräknas de felaktiga utbetalningarna uppgå till mellan 15 och 20 miljarder kronor per år. 

”Myndigheterna måste få utbyta information digitalt med varandra för att snabbt och smidigt kunna göra kontroller och upptäcka felaktigheter. Den här lagändringen är ett av flera viktiga steg på vägen för att upprätthålla legitimiteten i socialförsäkringen och förtroendet för våra myndigheter. Människor ska kunna lita på att deras skattepengar går till det de är avsedda för och inte hamnar i kriminellas fickor”, kommenterar äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje, M, propositionen i regeringens pressmeddelande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 15 februari 2024.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA