Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Myndigheter föreslås få tydligare ansvar för att stoppa bidragsbrott

BIDRAGSBROTT2023-09-07

En särskild utredare föreslår att flera myndigheter ska få ett tydligare ansvar att förebygga välfärdsbrott. ”Angreppen på välfärdssystemen från den organiserade brottsligheten är ett av de allvarligaste hoten mot samhället”, framhåller äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje, M, i ett pressmeddelande.

Bidragsbrottsutredningen har haft i uppdrag att förstärka arbetet mot välfärdsbrott. Amir Rostami, professor i kriminologi vid Högskolan i Gävle, har varit särskild utredare. Utredningens förslag syftar till att minska antalet felaktiga utbetalningar och förhindra bidragsbrott. Det handlar främst om ekonomiska förmåner och stöd som hanteras av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

”Angreppen på välfärdssystemen från den organiserade brottsligheten är ett av de allvarligaste hoten mot samhället. Välfärdens medel ska gå till angelägna reformer, bland annat till de människor som är i behov av ekonomiskt stöd, inte till kriminella. Om skattepengar går till att finansiera kriminella skadas legitimiteten och förtroendet för den skattefinansierade välfärden”, understryker Anna Tenje i regeringens pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet uppgår de felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemen till cirka 14,6 miljarder kronor årligen. Mer än hälften av den summan uppskattas vara misstänkta bidragsbrott.

Utredaren Amir Rostami anser att Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen bör få ett tydligare ansvar att förebygga välfärdsbrott. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten föreslås få utökade möjligheter att hämta in uppgifter från andra aktörer för att förhindra brott. Utredningen vill också att ett särskilt råd mot välfärdsbrott inrättas, med uppgift att granska regelförslag ur perspektivet att motverka brott och olika brottsliga upplägg som avser välfärdssystemen.

Utredningen föreslår också att ett system med bidragsspärr införs, där den som döms för bidragsbrott eller grovt bidragsbrott spärras från att ta emot ytterligare bidrag.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA