Skatteverket bekräftar nytta med informationsutbyte

SKATTEVERKET2023-09-05

Under sommaren har Skatteverket hittat cirka 4 000 folkbokförda personer som inte bor i Sverige och tagit bort dem ur folkbokföringen. Kontrollen byggde på uppgifter från Migrationsverket. ”Vårt samarbete med Migrationsverket har hittills fungerat bra”, skriver Skatteverket i ett pressmeddelande.

I förra veckan redovisade Migrationsverket ett gemensamt uppdrag om myndighetssamverkan till regeringen. Rapporten var enligt Migrationsverket ett gemensamt svar, som också Skatteverket och Polismyndigheten medverkat till. I rapporten efterlyser Migrationsverket bättre samverkan från Skatteverket.

Nu redovisar Skatteverket att myndigheten fått information om cirka 34 000 personer som saknade uppehållstillstånd från Migrationsverket. Skatteverket valde ut 9 000 av dem för en granskning. Kontrollerna har hittills lett till att cirka 4 000 personer har avregistrerats ur folkbokföringen.

”Innan året är slut räknar vi med att ha avregistrerat nästan alla återstående 5 000 personer. Vår bedömning är att flertalet missat att anmäla utflytt på grund av okunskap. Studenter som pluggat eller personer som arbetat i Sverige under endast en viss tid och sen återvänder till sitt hemland, verkar inte förstå att de också måste anmäla flytt”, konstaterar Cajsa Toresten vid Skatteverket i pressmeddelandet.

Arbetet med informationen om de 34 000 personerna beräknas vara färdigt under nästa år. Skatteverket kommer även fortsätta ta emot information från Migrationsverket om folkbokförda som saknar ett giltigt uppehållstillstånd och genomföra bosättningsutredningar även på dem.

Samarbetet med Migrationsverket har hittills fungerat bra, skriver myndigheten i pressmeddelandet. Men både Skatteverket och Migrationsverket behöver utveckla de digitala system som möjliggör automatisk delning av den här typen av uppgifter.

”Då kan vi få mer effektiva och strukturerade kontroller”, betonar Anders Klaar, verksamhetsutvecklare inom folkbokföringen, i pressmeddelandet.

Enligt Skatteverkets pressmeddelande är det Migrationsverket som inom ramen för ett regeringsuppdrag lämnat ett förslag på samverkan mellan myndigheterna för ett effektivare återvändandearbete.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA