Skatteverket föreslås få utökad informationsplikt

MIGRATION2023-08-29

En utökad underrättelseskyldighet för Skatteverket gentemot Migrationsverket och Polismyndigheten skulle göra återvändandearbetet effektivare, skriver Migrationsverket i en rapport till regeringen.

Regeringen har i regleringsbreven för 2023 uppdragit till Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket att gemensamt analysera hur myndigheterna ska samverka för att bidra till ett effektivare arbete med återvändande för personer som fått beslut om att lämna Sverige. Arbetet har samordnats av Migrationsverket, som nu överlämnat en rapport till regeringen. Hur Skatteverket och Polismyndigheten deltagit i arbetet framgår inte av rapporten.

Enligt rapporten får Skatteverket in uppgifter som är viktiga i återvändandearbetet, som de två verkställande myndigheterna inte känner till, och därför behöver utbytet av information utökas. För att det ska bli möjligt krävs också nya tekniska lösningar för att effektivt utbyta information.

”För att kunna verkställa ett beslut om återvändande behöver vi normalt ha en id-handling eller resehandling och veta var personen finns, och Skatteverket kan ha den informationen”, konstaterar Anna Nilsson vid Migrationsverket i ett pressmeddelande.

Enligt skrivelsen till regeringen skulle Skatteverket kunna bidra till att verkställande myndigheter får tillgång till identitetsuppgifter och får kännedom om var personer som är registrerade som avvikna hos respektive myndighet vistas. I rapporten konstateras att Migrationsverket och Polismyndigheten under våren 2023 har fått utökade skyldigheter att underrätta Skatteverket vid vissa givna situationer, men att det inte finns någon motsvarande underrättelseskyldighet för Skatteverket gentemot verkställande myndigheter.

Därför föreslås i rapporten att Skatteverket ska ha skyldighet att dela information som kan användas i Migrationsverkets och Polisens arbete med återvändande. Det gäller till exempel uppgifter om bostadsadress, arbetsgivare och id-handlingar. För att åstadkomma detta behövs enligt rapporten en lagändring om utökad underrättelseskyldighet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA