Ytterligare informationsutbyte utreds

BROTTSLIGHET2022-05-02

Utbytet av information mellan de brottsbekämpande myndigheterna ska utredas. Regeringen vill att information ska kunna utbytas i så stor utsträckning som möjligt för att effektivisera brottsbekämpningen.

Behovet av information är stort för de brottsbekämpande myndigheterna, för att kunna förebygga och bekämpa brottslighet, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Det beror inte minst på den organiserade brottslighetens komplexa metoder och breda spektrum av brottstyper.

”Vi måste vända på varje sten för att få bukt med gängkriminaliteten. För att undvika informationsluckor som kan utnyttjas av kriminella måste brottsbekämpande myndigheter kunna utbyta uppgifter på ett effektivt och rättssäkert sätt. Det är också viktigt att, i god tid, fånga upp varningssignaler så att barn och unga inte dras in i kriminalitet eller rekryteras av kriminella nätverk”, understryker justitie- och inrikesminister Morgan Johansson i pressmeddelandet.

Enligt direktiven ska den särskilde utredaren Stefan Holgersson, kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm, bland annat kartlägga behovet av att vissa myndig­heter och huvud­män för skolor får bättre möjlig­heter att utbyta uppgifter med brotts­bekämpande myndig­heter på ett rätts­säkert sätt och lämna nöd­vändiga lag­förslag. Utredningen ska redovisas senast 31 oktober 2023.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.