Bristande tillgänglighet på offentliga webbplatser

DIGITALISERING2022-01-20
Myndigheters och andra offentliga aktörers webbplatser har stora brister i tillgänglighet, konstaterar Myndigheten för digital förvaltning, Digg, efter en omfattande granskning.

Digg har för första gången genomfört en tillsyn av hur tillgänglig offentliga aktörers digitala service är. Resultatet visar att ingen av de granskade webbplatserna hade bra tillgänglighet, men att många av dem förbättrats som ett resultat av granskningen.

Under 2020 och 2021 har Digg övervakat sammanlagt 301 webbplatser. Av dem har 19 granskats med en ingående övervakning och 282 med förenklad övervakning. Grunden för övervakningen har varit lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Av de 19 webbplatser Digg granskade ingående bedömdes krisinformation.se, forsakringskassan.se och studera.nu ha bäst tillgänglighet vid den första granskningen. Efter en andra granskning är det studera.nu, folkhalsomyndigheten.se och krisinformation.se som bedöms ha bäst tillgänglighet.

En av de svagheter som Digg har påtalat har varit brister i validering av HTML-kod. Förbättrad validering ökar chansen att alla användare kan komma åt informationen och tjänsterna på webbplatsen, oavsett vilka verktyg de använder. Om huvudrubriker, underrubriker, text, punktlistor och tabeller är korrekt uppmärkta i HTML-koden, kan skärmläsare läsa upp innehållet begripligt.

I samband med tillgänglighetsgranskningen har Digg också kontrollerat tillgänglighetsredogörelsen på respektive webbplats. Av de 19 webbplatser som granskats ingående hade 18 en tillgänglighetsredogörelse. Tyvärr saknas enligt Digg nödvändig information eller funktionalitet i de flesta av de granskade tillgänglighetsredogörelserna. Det leder till att personer med funktionsnedsättning i många fall inte kan använda redogörelsen som avsett; att på förhand ta reda på om det finns tillgänglighetsbrister som kan påverka möjligheten att ta del av webbplatsens innehåll och tjänster.

Sammantaget bedömer Digg att 87 webbplatser av de förenklat granskade webbplatserna har varit svåra och 195 webbplatser mycket svåra eller omöjliga att använda ur tillgänglighetssynpunkt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.