STs ordförande Britta Lejon ser positivt på flera punkter i regeringsförklaringen, men är kritisk mot andra.
Bild: Fredrik Hjerling
STs ordförande Britta Lejon ser positivt på flera punkter i regeringsförklaringen, men är kritisk mot andra.

Britta Lejon efterlyser mer resurser till myndigheterna

STATSFÖRVALTNING2022-10-18

Det är positivt att regeringsförklaringen talar om vikten av en stark och välfungerande stat, säger STs ordförande Britta Lejon. Men om regeringen vill förverkliga sina planer krävs mer resurser till statsförvaltningen, menar hon.

STs ordförande Britta Lejon säger att hon ser flera goda förslag i både regeringsförklaringen och regeringspartiernas överenskommelse med Sverigedemokraterna, det så kallade Tidöavtalet.

– Det är bra att det blir en ny folkräkning, det var länge sedan sist. Och en minskad sekretess mellan myndigheter är efterfrågad av både fackligt förtroendevalda och myndighetsledningar.

Att regeringen planerar att inrätta flera nya myndigheter är också bra, tycker hon, liksom att inga nedläggningar aviserats – i alla fall hittills. ST kommer även att följa den kommande utredningen om för- och nackdelar med ett förstatligande av hälso- och sjukvården.

Ett annat förslag som Britta Lejon är försiktigt positiv till är att möjliggöra anonyma tjänstemannabeslut.

– Det måste ju i så fall ske på ett rättssäkert sätt, men jag tycker att det är bra att man tittar på det.

Men på ett flertal områden ifrågasätter Britta Lejon den nya regeringens vägval. Det gäller inte minst planerna på att skärpa och utvidga straffansvaret för tjänstefel, en fråga som nu ska utredas på nytt.

Att frågan lyfts av den nya regeringen är i och för sig ingen överraskning. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna var alla missnöjda med den utredning som i vintras kom fram till att lagen inte borde ändras. Men Britta Lejon varnar för att en förändring kan leda till en utbredd tystnadskultur.

– Vi tror också att ett utökat straffansvar gör det mindre attraktivt att arbeta på myndigheter. Vi ska försöka påverka och förhindra att detta läggs som en våt filt över tjänstemännen, säger hon.

ST är också kritiskt till flera förslag på kriminalpolitikens område, såsom visitationszoner, anonyma vittnen och kriminalisering av samröre med kriminella gäng. Dessa idéer utmanar grundläggande medborgerliga rättigheter och kan även öka polariseringen, enligt förbundet. Att Kriminalvården ska ”effektiviseras” och minska dygnskostnaderna talar också för att satsningar på rehabilitering får stryka på foten, säger Britta Lejon.

– Det är ett alldeles för ensidigt fokus på straff och sänkta kostnader per intagen. Det är varken bra för våra medlemmars arbetsmiljö eller för behandlande verksamhet som minskar risken för återfall.

Britta Lejon hyser en oro för vad som ska komma i statsbudgeten, som regeringen ska lämna inom tre veckor efter tillträdet.

– Det stora frågetecknet är den ekonomiska politiken i det kärva läget som vi befinner oss i. Redan innan denna regering tillträdde hade vi extremt låga höjningar av förvaltningsanslagen. Om inte de prioriteras nu kommer alla andra förslag att stå sig slätt. Satsningar måste åtföljas av resurser.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Det vill partierna med staten

PÅ DJUPET: RIKSDAGSVALET2022-09-01